Регистрация учетной записи

Использовать предложенный пароль:

Войти в кабинет

Введите Ваш e-mail и пароль
Забыли пароль?

Забыли пароль?

Пожалуйста, введите ваш email ниже. На указаный e-mail придет ссылка для восстановления пароля.

Смена пароля

Придумайте новый пароль
Использовать предложенный пароль :

Восстановление пароля

Инструкции по восстановлению пароля отправлены на указанный адрес электронной почты.

Спасибо за регистрацию

Для активации аккаунта проверьте Ваш почтовый ящик и перейдите по ссылке в письме.

Наши контакты

Регистрация успешна

Теперь Вы можете начать работу

Почта подтверждена!

Теперь Вы можете использовать больше преимуществ Nextel

Ошибка

Ссылка, по которой Вы перешли, неправильная. Возможно она устарела, либо по ней уже была выполнена регистрация.

Наши контакты

как сконвертить docx в html https://wordtohtml.net/ после генерации удалить текст: font-family:"Times New Roman",serif; text-decoration:underline; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-left:0cm; margin-bottom:.0001pt; color:#313131; font-family:"Liberation Serif",sans-serif; text-indent:0cm; line-height:160%; margin-left:0cmundefined; line-height:120%; font-size:16px; style=''

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

 

Даний Публічний договір укладається між Виконавцем (ФОП Пелих Володимир Володимирович) та Замовником/Абонентом (особою, яка прийняла положення цього публічного договору) для отримання послуг, що визначені цим публічним Договором (Оферти) та додатками до нього.

Дана публічна Оферта адресована всім фізичним та юридичним особам, що бажають скористатися послугою і мають технічну можливість одержання послуги.

Ця оферта керується Законодавством України у сфері електронної комерції та ґрунтується на Конституції УкраїниЦивільного та Господарського кодексів України, законів України "Про захист прав споживачів""Про рекламу""Про електронні документи та електронний документообіг""Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах""Про телекомунікації""Про електронний цифровий підпис""Про платіжні системи та переказ коштів в Україні""Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг""Про захист персональних даних", міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цього Закону та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них. Положення Оферти що суперечать чинному законодавству України визнаються не дійсними.

Послуги можуть надаватися без підписання договору в паперовій формі, на підставі Публічного договору за її правилами та бланку замовлення окрім тих послуг, що відповідно до чинного законодавства не можуть надаватися без підписання договору, у такому випадку, акцепт (прийняття) Публічного договору вважається договором про наміри.

Замовник обирає для себе окремий пакет послуг або окрему послугу відповідно до Публічного договору або додатку нього.

1. Визначення понять

1.1. Публічний договір (Оферта) – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі, у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним публічний договір про надання послуг доступу до сервісу Nextel.cloud для отримання послуг у сфері інформаційних технологій на умовах, що викладені у даному Договорі.

1.2. Акцепт – повна й безумовна згода Замовника на укладення даного Договору на умовах, визначених даним Договором.

1.3. Виконавець – фізична особа-підприємець Пелих Володимир Володимирович, який є власником сервісу (сайту, Ресурсу) Nextel.cloud та надає послуги визначені даною Офертою та її додатками.

1.4. Сайт Nextel.cloud – набір веб-сторінок ресурсу Nextel.cloud(Ресурс).

1.5. Замовник (Абонент) – фізична та/або юридична особа, користувач сервісу, який зареєструвався та/або подав заявку у встановлений Офертою спосіб на сервісі Nextel.cloud  і  якому Виконавець надає послуги у відповідності до умов даної Оферти.

1.6. Віртуальна автоматична телефонна станція (програмний продукт) або ВАТС (програмний продукт) – основна послуга, що надається виконавцем (також прирівнюється до більш широкого поняття – IP телефонія) – програмний продукт, що забезпечує додаткові можливості телефонного зв’язку в Інтернеті. Згідно чинного законодавства України дана послуга не потребує ліцензування (ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності» та ЗУ «Про телекомунікації»).

1.7. Спеціаліст – фізична особа (або група осіб), яка володіє певними навичками та знаннями у сфері інформаційних технологій та безпосередньо у послугах, що надаються Виконавцем.

1.8. Вартість послуг (тариф) – платіж, розмір якого встановлюється Виконавцем, за надання певного об’єму послуг для Замовника, за послуги, які надаються Виконавцем.

1.9. Проект — сукупність інформації про Замовника та послуги, котрі йому надавалися раніше та надаються в даний момент.

1.10. Об’єм послуг – затверджена Виконавцем система ставок у грошовому вираженні та правила їх застосування, згідно з якими визначається розмір плати за надання послуг Виконавцем.

1.11. Акаунт – сукупність інформації про Замовника, що ним надана для доступу до проекту.

1.12. Файли «cookie» (реп’яшки) – це файли, які містять невелику кількість даних, котрі сервіс Nextel.cloud передає веб-браузеру Замовника, і вони зберігаються на жорсткому диску комп’ютера Замовника. Файли cookie використовуються для ідентифікації Замовника при наступних відвідуваннях сервісу, що спрощує у свою чергу інтерфейс та навігацію по сайту. В інших випадках сервіс зберігає в cookie анонімну службову інформацію, що жодним чином не відноситься до особистості Замовника. Замовник може у будь-який момент заборонити використання cookie в своєму веб-браузері, але це може призвести до некоректної роботи певних сервісів Nextel.cloud.

1.13. Заявка – звернення Замовника до Виконавця, здійснене шляхом телефонного дзвінка, електронного повідомлення, через особистий кабінет на Ресурсі, або іншим шляхом, встановленим Виконавцем.

1.14. Utm-мітки – це інструмент, який допомагає передавати в систему аналітики додаткові параметри про джерело трафіку. Це дозволяє рекламодавцеві сегментувати користувачів за певним типом і поведінки, а також аналізувати кінцеву мету продажу.

1.15. Особистий кабінет – це сукупність облікових даних аккаунту та послуг, що стилізована у спеціальний інтерфейс на ресурсі Nextel.cloud та знаходиться на сайті my.Nextel.com.ua.

1.16. «Автоматизована Система Розрахунків» (АСР) (або білінгова система) ресурсу Nextel.cloud – автоматизована система обліку наданих послуг, їх тарифікації та виставляння рахунків для оплати (далі - білінгова система).

1.17. Шлюз телефонії – міжмережеве обладнання, яке призначене для передачі голосового трафіку між мережами різного типу, наприклад між мережею мобільного зв'язку GSM стандарту і мережею передачі даних.

1.18. Регламент ресурсу Nextel.cloud (далі Регламент) – правила надання технічної підтримки Виконавцем Замовнику.

1.19. СВШ (система виявлення шахраїв) – система заходів для запобігання дій шахраїв через ресурс Nextel.cloud.

1.20. Електронний цифровий підпис - це дані в електронній формі, отримані за результатами криптографічного перетворення, які додаються до інших даних або документів і забезпечують їх цілісність та ідентифікацію автора.

1.21. Інші терміни застосовуються у відповідності до законів України, або до загальноприйнятих понять відповідно до словників.

2. Перелік та опис послуг

2.1. Цифрова АТС (IP-АТС, також IP-УАТС (англ. IP-PBX)) – автоматична телефонна станція (АТС) на основі мережевого протоколу IP операторського рівня або для невеликих організацій, як УАТС.

2.1.1. Як і звичайна АТС, IP-АТС покликана виконувати ті ж функції центрального вузла телефонного зв'язку в населеному пункті або регіоні або внутрішньої мережі організації, установі. Функціонування програмного комплексу засноване на протоколах, які забезпечують передачу голосу через мережі заснованих на IP протоколі (VOIP) і, завдяки цьому, дана АТС може працювати практично з будь-яким обладнанням для IP-телефонії, які використовують стандартні протоколи для VOIP.

2.1.2. Програмний комплекс, який використовується, не потребує додаткового апаратного забезпечення для реалізації передачі голосу через IP мережі (VOIP). Можна використовувати єдиного (або декількох) провайдерів VOIP для вхідних та / або вихідних викликів (вхідні та вихідні дзвінки можуть оброблятися різними провайдерами Інтернет і / або звичайної телефонії).

2.1.3. Програмний комплекс, який використовується, дає можливість, в реальному часі, працювати, як з телефонною мережею загального користування (ТМЗК - PSTN анг.), так і з VOIP мережами.

2.1.4. Використання IP-АТС дає наступні можливості:

 • підключити Ваших працівників, які працюють з дому, до офісної АТС по широкосмуговим каналам зв'язку;
 • з'єднати офіси, незалежно від їх віддаленості, через VOIP, Інтернет або через приватну IP мережу;
 • дає можливість доступу до АТС працівникам, які перебувають у відрядженні, з'єднуючись з використанням VPN з готелю або аеропортів, де є бездротові WLAN точки доступу;
 • музика очікування (Music-on-hold) для абонентів, які чекають відповіді в черзі викликів, підтримується як потокове відтворення, так і програвання MP3 музики;
 • черги викликів, де агенти спільно відповідають на вхідні дзвінки та сканують ці черги.

2.2. Call-tracking (колл-трекінг, відстеження дзвінків) – метод обліку оффлайн-конверсій в Інтернет-маркетингу. Це технологія, яка робить можливою бізнес-модель «реклама з оплатою за дзвінок», дозволяючи зв'язати кількість вхідних дзвінків з ефективністю рекламного каналу, а також надаючи додаткову інформацію про телефонні дзвінки. Вимірювання конверсії реклами в дзвінки аналогічно вимірюванню онлайн-конверсій (звернень через сайт, форму замовлення, email, інше). Таким чином, технологія сall tracking аналогічна системам веб-аналітики з тією різницею, що вона враховує не тільки кліки, а й дзвінки.

2.2.1. До завдань відстеження дзвінків відносяться оцінка ефективності рекламних каналів, контроль роботи call-центру (аналіз звукозаписів, контроль кількості пропущених дзвінків), обчислення ROI, вимір витрат на залучення клієнтів серед будь-яких рекламних носіїв і оптимізація маркетингового бюджету в бік більш ефективних медіа-каналів.

2.2.2. За допомогою даної технології, можливо фіксування таких даних, як номер телефону з якого (і на який) дзвонили, результат дзвінка (прийнятий або пропущений), тривалість розмови, звукозапис розмови, хто подзвонив і по якому каналу реклами. На базі цих даних можна формувати звіти про загальну кількість дзвінків, кількість дзвінків по кожному рекламному каналу / відстежувати джерела трафіку, а також кількості унікальних і повторних дзвінків і дзвінків по кожному рекламному каналу по днях з точністю до рекламного елемента, за яким закріплений підмінний номер телефону.

2.2.3. Надання програмного коду для інтеграції з веб-ресурсом.

2.2.4. Для коректної роботи послуги Call-tracking необхідною вимогою являється розміщення на веб-ресурсі клієнта частини програмного коду, який надалі буде зв'язуватися з нашими серверами і виконувати наступні дії:

 • визначати джерело трафіку, використовуючи UTM-мітки;
 • веде записи обліку дзвінків (CDR) для інтеграції з білінгових системами;
 • відображати на веб-ресурсі унікальний для сесії номер телефону;
 • визначати IP-адресу користувача ресурсу;
 • визначати Google ID користувача.

2.3. Надання програмного забезпечення Замовнику для інтеграції з його системою управління клієнтами. Для підвищення якості обслуговування клієнтів необхідно передавати Замовнику дані і статистику, в тому числі і в автоматичному режимі. Для цих цілей надається програмне забезпечення у вигляді модуля, сумісного з популярними CRM.

2.4. Надання у тимчасове користування слота для сім-карти в gsm-шлюзі, для подальшого підключення її (сім-карти) до ВАТС (програмний продукт). За допомогою даного функціоналу клієнт отримує можливість використовувати всі вище перерахований функції не відмовляючись від свого номера, при цьому використовується стандартна сім-карта.

2.5. Оренда номера (3х-канальний) – (вхідні та вихідні) це властивість багатоканальності одночасно приймати і здійснювати кілька дзвінків з одного телефонного номера. Завдяки цьому до користувача послуги можна додзвонитися згідно налаштованих сценаріїв, вхідних і вихідних дзвінків, записати розмову з клієнтами, налаштувати автодозвон до пропущених дзвінків (наприклад дзвінок був вночі або у вихідний день).

2.6. Внутрішня SIP лінія – це персоніфікована телефонна лінія має присвоєні персональні дані співробітника компанії наприклад ПІБ і внутрішній номер телефону. Лінії можуть об'єднуватися в групи, вони ж відділи.

2.7. Обслуговування зовнішнього номера – це оренда слота, в якому буде використовуватися зовнішня лінія для телефонії (друге визначення: то послуга, яка дозволяє використовувати один номер gsm для телефонії).

2.8. Оренда номера (тільки вхідна лінія) – це властивість багатоканальності одночасно приймати декілька дзвінків з одного телефонного номера. Завдяки цьому до Замовника можна додзвонитися згідно налаштованих сценаріїв вхідних і вихідних дзвінків, записати розмову з клієнтами, налаштувати автодозвон до пропущених дзвінків через вихідні лінії.

2.9. Ловець лідів PRO та Ловець лідів - це форма, яка показується на сайті для запиту контакту. Інтеграція з CRM. У версії PRO передбачений індивідуальний дизайн (або відправка лідів в viber, telegram, facebook-messenger).

2.10. Кнопка зворотного дзвінка "Click to call" та "Clicktocall" PRO – елемент в версії сайту Замовника, що дозволяє користувачам відразу зробити дзвінок за вказаною на сайті або в рекламному оголошенні номером телефону і отримати інформацію про послугу, що зацікавила.

2.11. Оренда SIP номера мобільного оператора – оренда номера без фізичної sim-карти.

2.12. Оренда номера (тільки вхідна лінія) – це властивість багатоканальності одночасно приймати декілька дзвінків з одного телефонного номера. Завдяки цьому до вас можна додзвонитися згідно налаштованих сценаріїв вхідних і вихідних дзвінків, записати розмову з клієнтами, налаштувати автодозвон до пропущених дзвінків через вихідні лінії.

2.13. Номер в статичному коллтрекінзі – оренда слота, послуга, аналогічна обслуговуванню зовнішнього номера, з тією лише різницею, що в ній використовуються конкретні (або свої) номера. Це прив'язка одного номера телефону до одного рекламному джерела. (Друге визначення: це послуга, яка дозволяє використовувати один номер gsm для статичного CallTracking).

2.14. Послуга підтримки Абонентів – допомога Абонентам при користуванні Ресурсом, відповідно до Регламенту Ресурсу.

2.15. Послуга телефонної підтримки – додаткова послуга підтримки з питань обслуговування Абонентів.

2.16. Можуть надаватися окремі частини послуг з тих, що вказані в пунктах 2.1 - 2.15 даної Оферти.

2.17. Можуть надаватися інші послуги за правилами даної Оферти, але присутні в «можливих послугах» в особистому кабінеті.

2.18. На деякі з послуг вказані в п.2.1 – 2.15 можуть потребувати додаткових угод, які будуть вважатися додатковими угодами до цієї Оферти. В таких додаткових угодах можуть бути вказані додаткові умови або змінюватись деякі умови цієї Оферти.

3. Порядок укладення договору, правила надання послуг

3.1. Договір вважається укладеним лише за умови акцепту даного договору.

3.2. У випадках, коли чинне законодавство України або законодавство країни Клієнта передбачає надання послуг лише за умов письмового укладення договору, ця оферта вважається договором про наміри та може стати підставою для проведення підготовчих робіт для надання послуг.

3.3. Акцептом (прийняттям) Оферти є одна з наступних дій:

 • створення аканту та вхід у особистий кабінет;
 • залишення заявки на отримання послуг на сайті за посиланням Nextel.cloud та обрання послуг в особистому кабінеті;
 • залишення заявки у оператора за номером телефону +38 (044) 599 95 00+380931700800
   +380931700300, +7 (499) 350 87 00, +38 (044) 355 97 25 
  (усі розмови записуються);
 • використання телеграм-бота @nextelua_bot;
 • оплата послуг на рахунок ФОП Пелих В.В. із зазначенням конкретних послуг в призначені платежу;
 • направлення форми заявки (завантажити тут) на електронну пошту office@Nextel.ua
 • надання згоди, шляхом відмічання «я згоден» на електронній формі даної Оферти на Ресурсі.

3.4. Послуги надаються за умов технічної відповідності Замовника. У разі, якщо Замовник не відповідає технічним параметрам (затримка передачі пакетів — не більш ніж 40 мс, нерівномірність змін затримки (джиттер) – не більш ніж 10 мс, втрата пакетів – не більш ніж 0,5%) Виконавець не несе відповідальність за не надання/не належне надання послуг.

4. Права та обов’язки сторін

4.1. Обов’язки Виконавця.

4.1.1. Своєчасно та якісно надавати послуги зазначені в п. 2 цієї Оферти.

4.1.2. Виконувати свої обов'язки свідомо та професійно, підтримувати високу репутацію свою та Замовника.

4.1.3. Зберігати та не розголошувати службову та комерційну таємницю, а також іншу конфіденційну інформацію, яка стала йому відома під час виконання обов’язків за цією Офертою за винятком випадків передбачених законами України, Умовами конфіденційності Ресурсу та Регламентом Ресурсу.

4.1.4. Завчасно надавати (не пізніше ніж за тиждень до введення таких змін) інформацію щодо технічних/ профілактичних робіт, які можуть стати причиною тимчасового не надання/не якісного надання послуг визначених цією Офертою.

4.1.5. При виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов’язань, згідно з цією Офертою, терміново повідомити про це Замовника.

4.2. Обов'язки Замовника.

4.2.1. Чітко, ясно і своєчасно визначати Виконавцю завдання, які відповідають покладеним на нього обов’язкам.

4.2.2. Після контролю за достовірністю актів про надання послуг Виконавцем, акцептувати ці акти в 5ти денний термін з моменту одержання способом визначеним п.5 даної Оферти.

4.2.3. Оплачувати послуги, на умовах та в порядку зазначеному в п. 8 цього Договору.

4.2.4. Прийняти політику конфіденційності Виконавця.

4.2.5. Визнавати право Виконавця ставити електронний цифровий підпис у відповідності до Законодавства України.

4.2.6. Акцептування даної оферти є надання згоди на право Виконавця на прослуховування та аналіз розмов Замовника для перевірки якості зв’язку.

4.2.7. На вимогу Виконавця надати йому усі запитувані документи, право на вимогу яких передбачене п. 4.3.8 даного Договору оферти.

4.2.8. На вимогу Виконавця надавати йому інформацію, право Виконавця на отримання якої передбачено п. 4.3.9. даного Договору оферти. 

4.3. Права Виконавця.

4.3.1. Отримувати від Замовника інформацію, необхідну для виконання робіт за цією Офертою.

4.3.2. Отримати за надані послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором.

4.3.3. Зберігати та не розголошувати службову та комерційну таємницю, а також іншу конфіденційну інформацію, що стала йому відома під час виконання обов’язків за цим Договором.

4.3.4. Змінювати та доповнювати умови Оферти без погодження з Замовником та з інформуванням про це Замовника.

4.3.5. Ставити електронний цифровий підпис у відповідності до Законодавства України.

4.3.6. Виконавець має право на прослуховування та аналіз розмов Замовника, для перевірки якості зв’язку.

4.3.7. У разі підозри Замовника у здійсненні шахрайських чи інших протиправних дій, заборонених законодавством будь-якої країни, діяльності, забороненої регулювальними та контролюючими органами в сфері телекомунікацій, або діяльності, забороненої правилами телекомунікаційних операторів зв’язку, - заблокувати роботу облікового запису Замовника без попередження, до з'ясування обставин.

4.3.8. Вимагати надання достатнього переліку документів, що засвідчують особу Замовника, підтверджують його право вести професійну, фінансову діяльність, а також володіння способами оплати, що ним використовуються.

4.3.9. У разі виконання Замовником вихідних дзвінків, вимагати надання інформації щодо способу отримання бази телефонних номерів, на які здійснюються дзвінки, а також згоди кінцевих абонентів на здійснення телефонного зв’язку з Замовником.

4.3.10. У разі невиконання, або неналежного виконання Замовником вимог Виконавця, передбачених п. 4.3.8. та 4.3.9. цього Договору без поважних причин, або наявності скарг від телекомунікаційних операторів зв’язку - без попередження блокувати роботу облікових записів Замовника, здійснення будь-яких дзвінків і проведення будь-яких фінансових операцій із застосуванням облікового запису.

4.3.11.   У разі підозри Замовника у здійсненні шахрайських чи інших протиправних дій, заборонених законодавством будь-якої країни, діяльності, забороненої регулювальними та контролюючими органами в сфері телекомунікацій, або діяльності, забороненої правилами телекомунікаційних операторів зв’язку, - підключитися до особистого кабінету Замовника, його історії дзвінків та інших сторінок платформи Nextel.cloud, для оцінки правомірності використання сервісів Виконавця.

4.3.12. У разі звернення Замовника або його представників до технічної підтримки Виконавця, або у разі наявності у співробітників Виконавця підозри щодо несправності в роботі будь-якого сервісу платформи Nextel.cloud, співробітники Виконавця мають право, без попереднього повідомлення, отримувати доступ до особистого кабінету Замовника, історії його дзвінків  та інших сторінок платформи Nextel.cloud для діагностики несправностей і їх усунення.

 4.4. Права Замовника.

4.4.1. Приймати від Виконавця надані послуги шляхом підписання акта наданих послуг, якщо послуги відповідають умовам Договору, і оплачувати їх в розмірах і в строк, передбачені цим Договором.

4.4.2. Відмовитись від прийняття наданих послуг, якщо ці послуги не відповідають умовам Договору.

4.4.3. Отримати від Виконавця, у разі необхідності, Акти виконаних робіт у письмовому вигляді відповідно до п. 5.4.

4.4.4. Отримати від Виконавця у разі необхідності рахунок-фактуру в електронному вигляді на електронну пошту, яка вказана в заявці.

4.4.5. Підписати письмовий договір (або електронний договір) з Виконавцем у разі такої необхідності. При цьому дія правил політики конфіденційності, даної Оферти і Регламенту не скасовуються, якщо інше не прописано у такому письмовому договорі.

5. Отримання підтверджувальних документів

5.1. Отримання первинних документів здійснюється згідно чинного законодавства з урахуванням статті 12 Закону України «Про електронну комерцію».

5.2. Акцептуючи даний договір Замовник надає згоду на використання Виконавцем електронного цифрового підпису у відповідності до Законодавства України..

5.3. Отримання акту виконаних робіт.

5.3.1. Акт виконаних робіт містить інформацію відповідно до чинного законодавства.

5.3.2. Актом виконаних робіт може вважатися звіт білінгової системи в особистому кабінеті Замовника.

5.3.3. Акт виконаних робіт може бути складений Абонентом за допомогою спеціальних функцій в особистому кабінеті.

5.3.4. Акт виконаних робіт вважається прийнятим Замовником, якщо протягом 5 днів після отримання послуг не було надіслано листа з вмотивованим поясненням того, чому саме Замовник не отримав послуги та/або чому саме вважає послуги не отриманими, та з поясненням в чому саме вина Виконавця.

5.3.5. В разі необхідності, Виконавець має право вимагати від Замовника підписаний акт виконаних робіт.

6. Конфіденційність та Збереження комерційної таємниці

6.1. Конфіденційність та Збереження комерційної таємниці регулюються політикою конфіденційності (окремий документ), акцептування якої є безумовно обов’язковою умовою прийняття даної Оферти. Політика конфіденційності може вважатися додатком до цієї Оферти.

7. Форс – мажорні обставини

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо вони є наслідком непереборної сили (пожежі, повені, землетрусу, стихійного лиха, воєнних дій і інших обставин непереборної сили), і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору, то виконання продовжується відповідно на строк, протягом якого діяли ці обставини.

7.2. Якщо форс-мажорні обставини будуть продовжуватися більше трьох місяців, то кожна зі Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за Договором, і в цьому випадку Договір вважається припиненим у випадку досягнення Сторонами згоди про правові наслідки по всіх умовах даного Договору.

7.3. Сторона, яка не може виконати зобов’язання за Договором, повинна письмово не пізніше п’яти днів повідомити іншу Сторону про настання форс – мажору, припинення виконання своїх зобов’язань із проектом врегулювання взаємних зобов’язань.

7.4. Наявність форс – мажорних обставин має бути підтверджена необхідними документами Торгово–промислової палати або іншого уповноваженого органу України.

7.5. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права на них посилатися.

8. Розрахунки за надані послуги

8.1. Надання Послуг за Офертою є платними.

8.2. Форма розрахунків за Договором – безготівкова.

8.3. Система розрахунків, що застосовується ФОП Пелихом В.В. в розрізі Оферти здійснюється через платіжні системи в особистому кабінеті. У разі підписання договору або умов визначених п. 4.4.4. оплата може бути здійснення на банківський рахунок, що вказаний у рахунку-фактурі.

8.4. При використанні системи розрахунків з надсиланням рахунка Замовнику, інформація про належну суму платежу за отримані Послуги ФОП Пелиху В.В. надається не менше ніж один раз на місяць. За контент-послуги, що надаються Замовнику, інформація зазначається в окремому рядку рахунка за телекомунікаційні послуги.

8.5. Порядок оплати наданих Послуг йде за попередньою оплатою шляхом внесення на рахунок коштів через особистий кабінет та/або в кредит на умовах, які передбачені Виконавцем якщо інше не передбачене договором що передбачений п.4 Оферти.

8.6. Система оплати наданих послуг телефонного зв’язку застосовується ФОП Пелихом В.В. згідно тарифних планів Виконавця.

8.7. ФОП Пелих В.В. не несе відповідальності за зміни тарифних планів телекомунікаційних операторів зв’язку, послугами яких користується Замовник через Виконавця.

8.8. Розрахунковий період становить один календарний місяць.

8.9. Розрахунок за отримані Послуги оплачується Абонентом проводиться за двома типами:

 • абонентська передоплата за пакетні послуги, обрані Абонентом в особистому кабінеті;
 • оплата за використану послугу по факту використання шляхом списання коштів з абонентського рахунку. Даний спосіб оплати можливий, лише, для юридичних осіб, що фінансуються з бюджету України та місцевих бюджетів.

8.10. Абонент має право використовувати послуги без оплати по факту за пакетні послуги протягом 5ти календарних днів натиснувши кнопку в особистому кабінеті «Кредит довіри».

8.11. Тарифікація розмов здійснюється згідно тарифів операторів телекомунікаційного зв’язку (додаток http://Nextel.cloud/price.pdf).

8.12. При здійсненні оплати Послуг Абонент вказує призначення платежу через платіжні системи в своїй платіжній системі.

8.13. Отримана від Абонента сума платежу зараховується ФОП Пелихом В.В. у такій послідовності:

 • борги попередніх періодів;
 • поточні нарахування абонентної плати за користування телефоном та за місцеві розмови, плати за надання додаткових послуг цифрових АТС;
 • аванс на наступний період (зараховується у такій самій послідовності).

8.14. Облік обсягу надання Послуг та їх тарифікація здійснюються технічними засобами ФОП Пелих В.В. (білінгова система).

8.15. ФОП Пелих В.В. здійснює стягнення коштів за послуги, які надаються Замовнику/Абоненту, в межах тарифних пакетів, обраних Замовником та за межами тарифних пакетів, якщо такі були надані Замовнику/Абоненту, за попередньою згодою Сторін.

8.16. Оплата Послуг провадиться в національній валюті (гривні).

8.17. За час, протягом якого Послуги не надавалися з вини Абонента, абонентська плата справляється у повному розмірі.

8.18. Після погашення Абонентом заборгованості перед ФОП Пелих В.В., Виконавець, протягом однієї години (у разі відсутності можливості в строк, що не перевищує двох робочих днів після погашення заборгованості) відновлює надання Послуг. Для прискорення відновлення надання Послуг, Абонент може особисто повідомити службі розрахунків про проведену оплату, зазначивши місце, дату, суму сплачених коштів і номер розрахункового документа.

9. Вирішення спорів

У разі отримання послуг, які Замовник вважає неякісними, клієнт зобов‘язаний протягом трьох календарних днів сповістити про це Виконавця послуг шляхом надсилання електронного листа за електронною адресою office@Nextel.ua або залишення заявки на сайті https://my.Nextel.com.ua/new/index.html#support. Така заявка складається з додержанням наступних правил:

 • Замовник зобов'язаний вказати, які саме послуги були надано не якісно;
 • що вважає не якісно наданими послугами;
 • який пункт цієї Оферти на думку отримувача послуг був порушений Виконавцем послуг;
 • які саме виправлення вважає за потрібне внести Замовник;
 • надати докази того, що ця несправність сталася не з вини самого отримувача послуг або третіх осіб, або надати обґрунтоване роз’яснення чому саме отримувач послуг вважає що ця несправність є з вини Виконавця, а не з вини отримувача послуг або третіх осіб.

Виконавець послуг розглядає дану заявку протягом 30 днів та надає відповідь про розгляд заявки та винесення рішення.

11. Реквізити Виконавця

ТОВ “НЕКСТЕЛ КЛАУД” 
 
Юридична адреса: Україна, м.Київ, вул. Кирилівська, буд. 62-в, оф.211
 
тел.: +380931700800
 
Код за ЄДРПОУ: 43976996 
 
р/р UA533052990000026000046223048
 
МФО : 305299

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР (ОФЕРТА)

 

Данный Публичный договор заключается между Исполнителем (ФЛП Пелых Владимир Владимирович) и Заказчиком / Абонентом (лицом, принявшим положения этого публичного договора) для получения услуг, определенных этим публичным договором (оферты) и приложениями к нему.

Данная публичная Оферта адресована всем физическим и юридическим лицам, желающим воспользоваться услугой и имеют техническую возможность получения услуги.

Эта оферта руководствуется Законодательством Украины в сфере электронной коммерции и основывается на положениях Конституции УкраиныГражданского и Хозяйственного кодексов Украины, законов Украины "О защите прав потребителей""О рекламе""Об электронных документах и электронном документообороте""О защите информации в информационно-телекоммуникационной системах""О телекоммуникациях""Об электронной цифровой подписи ""О платежных системах и переводе средств в Украине""О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг ""О защите персональных данных" , международных договоров Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, настоящего Закона и иных нормативно-правовых актов, принятых в соответствии с ними. Положение Оферты противоречащие действующему законодательству Украины признаются недействительными.

Услуги могут предоставляться без подписания договора в бумажной форме, на основании Публичного договора по ее правилам и бланке заказа кроме тех услуг, которые в соответствии с действующим законодательством не могут предоставляться без подписания договора, в таком случае, акцепт (принятие) Публичного договора считается договором о намерениях.

Заказчик выбирает для себя пакет услуг или отдельную услугу в соответствии с Публичным договором или приложением нему.

1. Определение понятий

1.1. Публичный договор (Оферта) - предложение Исполнителя, адресованное любому физическому и / или юридическому лицу, в соответствии со статьей 633 Гражданского кодекса Украины, заключить с ним публичный договор о предоставлении услуг доступа к сервису nextel.cloud для получения услуг в сфере информационных технологий на условиях, изложенных в настоящем Договоре.  

1.2. Акцепт - полное и безусловное согласие Заказчика на заключение Договора на условиях, определенных настоящим Договором.

1.3. Исполнитель - физическое лицо-предприниматель Пелых Владимир Владимирович, есть владельцем сервиса (сайта, Ресурса) nextel.cloud и предоставляет услуги определены данной Офертой и ее приложениями.   

1.4. Сайт nextel.cloud - набор веб-страниц ресурса nextel.cloud (Ресурс).   

1.5. Заказчик (Абонент) - физическое и / или юридическое лицо, пользователь сервиса, который зарегистрировался и/или подал заявку установленным Офертой образом на сервисе nextel.cloud, и которому Исполнитель предоставляет услуги в соответствии с условиями настоящей оферты. 

1.6. Виртуальная АТС (программный продукт) или УАТС (программный продукт) - основная услуга, предоставляемая исполнителем (также приравнивается к более широкому понятию - IP телефония) - программный продукт, обеспечивающий дополнительные возможности телефонной связи в Интернете. Согласно действующему законодательству Украины данная услуга не требует лицензирования (ЗУ «О лицензировании видов хозяйственной деятельности» и ЗУ «О телекоммуникациях»).   

1.7. Специалист - физическое лицо (или группа лиц), которое владеет определенными навыками и знаниями в сфере информационных технологий и непосредственно в услугах, предоставляемых Исполнителем.

1.8. Стоимость услуг (тариф) - платеж, размер которого устанавливается Исполнителем, за предоставление определенного объема услуг для Заказчика, за услуги, которые предоставляются Исполнителем.

1.9. Объем услуг - утвержденная Исполнителем система ставок в денежном выражении и правила их применения, согласно которым определяется размер платы за предоставление услуг Исполнителем.

1.10. Проект — это совокупность информации о заказчике и услугах, которые ему предоставлялись ранее и предоставляются в настоящий момент.

1.11. Аккаунт - совокупность информации о Заказчике, которая ним предоставлена для доступа к проекту.

1.12. Файлы «cookie» (репяшки) - это файлы, содержащие небольшое количество данных, которые сервис nextel.cloud передает веб-браузеру Заказчика, и они хранятся на жестком диске компьютера Заказчика. Файлы cookie используются для идентификации Заказчика при последующих посещениях сервиса, что упрощает, в свою очередь, интерфейс и навигацию по сайту. В других случаях сервис сохраняет в cookie анонимную служебную информацию, которая  никаким образом не относится к личности Заказчика. Заказчик может в любой момент запретить использование cookie в своем браузере, но это может привести к некорректной работе некоторых сервисов nextel.cloud

1.13. Заявка - обращение Заказчика к Исполнителю, совершенное путем телефонного звонка, электронной почты, через личный кабинет на Ресурсе, или другим путем, установленным Исполнителем.

1.14. Utm-метки - это инструмент, который помогает передавать в систему аналитики дополнительные параметры об источнике трафика. Это позволяет рекламодателю сегментировать пользователей по определенному типу и поведения, а также анализировать конечную цель продажи.

1.15. Личный кабинет - это совокупность учетных данных аккаунта и услуг, стилизованная в специальный интерфейс на ресурсе nextel.cloud и который находится на сайте my.Nextel.com.ua.

1.16. «Автоматизированная Система Расчетов» (АСР) (или биллинговая система) ресурса nextel.cloud - автоматизированная система учета предоставленных услуг, их тарификации и выставления счетов для оплаты (далее - биллинговая система).

1.17. Шлюз телефонии - межсетевое оборудование, предназначенное для передачи голосового трафика между сетями разного типа, например между сетью мобильной связи GSM стандарта и сетью передачи данных.

1.18. Регламент ресурса nextel.cloud (далее - Регламент) - правила оказания технической поддержки Исполнителем Заказчику.  

1.19. СОШ (система обнаружения мошенников) - система мер по предотвращению действий мошенников через ресурс nextel.cloud . 

1.20. Электронная цифровая подпись — это данные в электронной форме, полученные в результате криптографического превращения, которые прилагаются к другим данным или документам и обеспечивают их целостность и идентификацию автора. 

1.21. Другие термины применяются в соответствии с законами Украины, или в общепринятых понятий в соответствии со словарями.

2. Перечень и описание услуг

2.1. Цифровая АТС (IP-АТС, также IP-УАТС (англ. IP-PBX)) - автоматическая телефонная станция (АТС) на основе межсетевого протокола IP операторского уровня или для небольших организаций, как УАТС.

2.1.1. Как и обычная АТС, IP-АТС призвана выполнять те же функции центрального узла телефонной связи в населенном пункте или регионе или внутренней сети организации, учреждения. Функционирование программного комплекса основано на протоколах, которые обеспечивают передачу голоса через сети основанных на IP протоколе (VOIP) и, благодаря этому, данная АТС может работать практически с любым оборудованием для IP-телефонии, использующем стандартные протоколы для VOIP.

2.1.2. Программный комплекс, который используется, не требует дополнительного аппаратного обеспечения для реализации передачи голоса через IP сети (VOIP). Можно использовать одного  (или нескольких) провайдеров VOIP для входящих и / или исходящих вызовов (входящие и исходящие звонки могут обрабатываться различными провайдерами Интернет и / или обычной телефонии).

2.1.3. Программный комплекс, который используется, дает возможность, в реальном времени, работать, как с телефонной сетью общего пользования (ТфОП - PSTN англ.), так и с VOIP сетями.

2.1.4. Использование IP-АТС дает следующие возможности:

 • подключить Ваших сотрудников, работающих из дома, к офисной АТС по широкополосным каналам связи;
 • соединить офисы, независимо от их удаленности, через VOIP, Интернет или через частную IP сеть;
 • дает возможность доступа к АТС работникам, находящимся в командировке, соединяясь с использованием VPN из гостиницы или аэропортов, где есть беспроводные WLAN точки доступа
 • музыка ожидания (Music-on-hold) для абонентов, ожидающих ответа в очереди вызовов, поддерживается как потоковое воспроизведение, так и проигрывания MP3 музыки;
 • очереди вызовов, где агенты совместно отвечают на входящие звонки и сканируют эти очереди.

2.2. Call-tracking (колл-трекинг, отслеживание звонков) - метод учета оффлайн-конверсий в Интернет-маркетинга. Это технология, которая делает возможной бизнес-модель «реклама с оплатой за звонок», позволяя связать количество входящих звонков с эффективностью рекламного канала, а также предоставляя дополнительную информацию о телефонных звонках. Измерения конверсии рекламы в звонки аналогично измерению онлайн-конверсий (обращений через сайт, форму заказа, email, прочее). Таким образом, технология сall tracking аналогичная системам веб-аналитики с той разницей, что она учитывает не только клики, но и звонки.

2.2.1. В задачи отслеживания звонков относятся оценка эффективности рекламных каналов, контроль работы call-центра (анализ звукозаписей, контроль количества пропущенных звонков), вычисления ROI, измерение затрат на привлечение клиентов среди любых рекламных носителей и оптимизация маркетингового бюджета в сторону более эффективных медиа-каналов.

2.2.2. С помощью данной технологии, возможно фиксирование таких данных, как номер телефона с которого (и на который) звонили, результат звонка (принят или пропущенный), продолжительность разговора, звукозапись разговора, кто позвонил и по какому каналу рекламы. На базе этих данных можно формировать отчеты об общем количестве звонков, количество звонков по каждому рекламному каналу / отслеживать источники трафика, а также количества уникальных и повторных звонков и звонков по каждому рекламному каналу по дням с точностью до рекламного элемента, по которому закреплен подменный номер телефона.

2.2.3. Предоставление программного кода для интеграции с веб-ресурсом.

2.2.4. Для корректной работы услуги Call-tracking необходимым требованием является размещение на веб-ресурсе клиента части программного кода, который в дальнейшем будет связываться с нашими серверами и выполнять следующие действия:

 • определять источник трафика, используя UTM-метки;
 • ведет записи учета звонков (CDR) для интеграции с биллинговой системой;
 • отображать веб-ресурсе уникальный для сессии номер телефона;
 • определять IP-адрес пользователя ресурса;
 • определять Google ID пользователя.

2.3. Предоставление программного обеспечения Заказчику для интеграции с его системой управления клиентами. Для повышения качества обслуживания клиентов необходимо передавать Заказчику данные и статистику, в том числе и в автоматическом режиме. Для этих целей предоставляется программное обеспечение в виде модуля, совместимого с популярными CRM.

2.4. Предоставление во временное пользование слота для сим-карты в gsm-шлюзе, для последующего подключения ее (сим-карты) к УАТС (программный продукт). С помощью данного функционала клиент получает возможность использовать все выше перечисленные функции не отказываясь от своего номера, при этом используется стандартная сим-карта.

2.5. Аренда номера (3х-канальный) - (входные и выходные) это свойство многоканальности одновременно принимать и совершать несколько звонков с одного телефонного номера. Благодаря этому к пользователю услуги можно дозвониться по настроенных сценариев, входящих и исходящих звонков, записать разговор с клиентами, настроить автодозвон к пропущенных звонков (например звонок был ночью или в выходной день).

2.6. Внутренняя SIP линия - это персонифицированная телефонная линия, которая имеет присвоены персональные данные сотрудника компании, например ФИО и внутренний номер телефона. Линии могут объединяться в группы, они же отделы.

2.7. Обслуживание внешнего номера - это аренда слота, в котором будет использоваться внешняя линия для телефонии (второе определение: то услуга, которая позволяет использовать один номер gsm для телефонии).

2.8. Аренда номера (только входная линия) - это свойство многоканальности одновременно принимать несколько звонков с одного телефонного номера. Благодаря этому к Заказчику можно дозвониться по настроенных сценариях входящих и исходящих звонков, записать разговор с клиентами, настроить автодозвон к пропущенных звонков через выходные линии.

2.9. Ловец лидов PRO и ловец лидов - это форма, которая показывается на сайте для запроса контакта. Интеграция с CRM. В версии PRO предусмотрен индивидуальный дизайн (или отправка лидов в viber, telegram, facebook-messenger).

2.10. Кнопка обратного вызова "Click to call" и "Clicktocall" PRO - элемент в версии сайта Заказчика, позволяет пользователям сразу сделать звонок по указанному на сайте или в рекламном объявлении номеру телефона и получить информацию об услуге, что заинтересовала.

2.11. Аренда SIP номера мобильного оператора - аренда номера без физической sim-карты.

2.12. Аренда номера (только входящая линия) - это свойство многоканальности одновременно принимать несколько звонков с одного телефонного номера. Благодаря этому к вам можно дозвониться по настроенным сценариям входящих и исходящих звонков, записать разговор с клиентами, настроить автодозвон по пропущенным звонкам через исходящие линии.

2.15. Номер в статическом коллтрекинге - аренда слота, услуга по обслуживанию внешнего номера, с той лишь разницей, что в ней используются конкретные (или свои) номера. Это привязка одного номера телефона к одному рекламному источнику. (Второе определение: это услуга, которая позволяет использовать один номер gsm для статического CallTracking).

2.16. Услуга поддержки абонентов - помощь Абонентам при пользовании ресурсом, в соответствии с Регламентом Ресурса.

2.17. Услуга телефонной поддержки - дополнительная услуга поддержки по вопросам обслуживания абонентов.

2.18. Могут предоставляться отдельные части услуг из тех, что указаны в пунктах 2.1 - 2.15 данной оферты.

2.19. Могут предоставляться другие услуги по правилам данной Оферты, но присутствуют в «возможных услугах» в личном кабинете.

2.20. На некоторые из услуг указаны в п.2.1 - 2.15 могут потребовать дополнительных соглашений, которые будут считаться дополнительными соглашениями к настоящей Оферты. В таких дополнительных соглашениях могут быть указаны дополнительные условия или изменяться некоторые условия настоящей Оферты.

3. Порядок заключения договора, правила предоставления услуг

3.1. Договор считается заключенным только при условии акцепта настоящего договора.

3.2. В случаях, когда действующее законодательство Украины или законодательство страны Клиента   предусматривает предоставление услуг лишь при условии письменного заключения договора, эта оферта считается договором о намерениях и может стать основанием для проведения подготовительных работ для оказания услуг.

3.3. Акцептом (принятием) оферты является одна из следующих действий:

 • создание аккаунта и вход в личный кабинет;
 • оставление заявки на получение услуг на сайте по ссылке nextel.cloud и избрание услуг в личном кабинете;  
 • оставление заявки у оператора по телефону +38 (044) 599 95 00+380931700800
   +380931700300, +7 (499) 350 87 00, +38 (044) 355 97 25
   (все разговоры записываются);
 • использование телеграм-бота @nextelua_bot
 • оплата услуг на счет ФЛП Пелих В.В. с указанием конкретных услуг в назначении платежа;
 • направление формы заявки (скачать здесь) на электронную почту office@nextel.ua
 • предоставление согласия, путем проставления отметки «я согласен» на электронной форме данной Оферты на Ресурсе.

3.4. Услуги предоставляются на условиях технического соответствия Заказчика. В случае, если Заказчик не соответствует техническим параметрам (задержка передачи пакетов - не более 40 мс, неравномерность изменений задержки (джиттер) - не более 10 мс, потеря пакетов - не более 0,5%) Исполнитель не несет ответственности за НЕ предоставление / ненадлежащее оказание услуг.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Обязанности Исполнителя.

4.1.1. Своевременно и качественно оказывать услуги указанные в п. 2 настоящей Оферты.

4.1.2. Выполнять свои обязанности сознательно и профессионально, поддерживать высокую репутацию свою и Заказчика.

4.1.3. Хранить и не разглашать служебную и коммерческую тайну, а также другую конфиденциальную информацию, которая стала ему известна во время исполнения обязанностей по данной Оферте за исключением случаев, предусмотренных законами Украины, Условиями конфиденциальности Ресурса и Регламентом Ресурса.

4.1.4. Заблаговременно предоставлять (не позднее чем за неделю до введения таких изменений) информацию о технических / профилактических работах, которые могут стать причиной временного непредоставление / НЕ качественного предоставления услуг, определенных настоящей Офертой.

4.1.5. При возникновении обстоятельств, препятствующих надлежащему выполнению своих обязательств, согласно этой Оферте, срочно сообщить об этом Заказчику.

4.2. Обязанности Заказчика.

4.2.1. Четко, ясно и своевременно определять Исполнителю задачи, которые соответствуют возложенным на него обязанностям.

4.2.2. После контроля за достоверностью актов о предоставлении услуг Исполнителем, акцептовать эти акты в 5-ти дневный срок с момента получения способом, определенным п.5 данной оферты.

4.2.3. Оплачивать услуги, на условиях и в порядке, указанном в п. 8 настоящего Договора.

4.2.4. Принять политику конфиденциальности Исполнителя.

4.2.5. Признавать право Исполнителя ставить электронную цифровую подпись в соответствии с Законодательством Украины. 

4.2.6. Акцептом настоящей оферты является предоставление согласия на право Исполнителя на прослушивание и анализ разговоров Заказчика для проверки качества связи.

4.2.7. По требованию Исполнителя предоставить ему все запрашиваемые документы, право требования которых предусмотрено п. 4.3.8 настоящего Договора.

4.2.8. По требованию Исполнителя предоставлять ему информацию, право Исполнителя на получение которой предусмотрено п. 4.3.9. настоящего Договора.

4.3. Права Исполнителя.

4.3.1. Получать от Заказчика информацию, необходимую для выполнения работ по данной Оферте.

4.3.2. Получить за предоставленные услуги оплату в размерах и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4.3.3. Хранить и не разглашать служебную и коммерческую тайну, а также другую конфиденциальную информацию, ставшую ему известной при исполнении обязанностей по настоящему Договору.

4.3.4. Изменять и дополнять условия Оферты без согласования с Заказчиком и с информированием об этом Заказчика.

4.3.5. Ставить электронную цифровую подпись в соответствии с Законодательством Украины. 

4.3.6. Исполнитель имеет право на прослушивание и анализ разговоров Заказчика, для проверки качества связи.

4.3.7. В случае подозрения Заказчика в совершении мошеннических или иных противоправных действий, запрещенных законодательством любой страны, деятельности, запрещенной регулирующими и контролирующими органами в сфере телекоммуникаций, либо деятельности, запрещенной правилами телекоммуникационных операторов связи, - заблокировать работу аккаунта Заказчика без предупреждения, до выяснения обстоятельств.

4.3.8. Требовать предоставления достаточного перечня документов, удостоверяющих личность Заказчика, подтверждающие его право вести профессиональную, финансовую деятельность, а также владение способами оплаты, ним используемыми.

4.3.9. В случае выполнения Заказчиком исходящих звонков, требовать предоставления информации о способе получения базы телефонных номеров, на которые осуществляются звонки, а также согласия конечных абонентов на осуществление телефонной связи с Заказчиком.

4.3.10. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Заказчиком требований Исполнителя, предусмотренных п. 4.3.8. и 4.3.9. настоящего Договора без уважительных причин, или наличии жалоб от телекоммуникационных операторов связи - без предупреждения блокировать работу учетных записей Заказчика, осуществление любых звонков и проведение любых финансовых операций с применением учетной записи.

4.3.11. В случае подозрения Заказчика в совершении мошеннических или иных противоправных действий, запрещенных законодательством любой страны, деятельности, запрещенной регулирующими и контролирующими органами в сфере телекоммуникаций, либо деятельности, запрещенной правилами телекоммуникационных операторов связи, - подключиться в личный кабинет Заказчика , его истории звонков и других странниц платформы nextel.cloud, для оценки правомерности использования сервисов Исполнителя.

4.3.12. В случае обращения Заказчика или его представителей в технической поддержки Исполнителя, или в случае наличия у сотрудников Исполнителя подозрения относительно неисправности в работе любого сервиса платформы nextel.cloud , сотрудники Исполнителя имеют право, без предварительного уведомления, получать доступ в личный кабинет Заказчика, истории его звонков и других страниц платформы nextel.cloud для диагностики неисправностей и их устранения. 

4.4. Права Заказчика.

4.4.1. Принимать от Исполнителя предоставленные услуги путем подписания акта оказанных услуг, если услуги соответствуют условиям Договора, и оплачивать их в размерах и в срок, предусмотренные настоящим Договором.

4.4.2. Отказаться от принятия оказанных услуг, если эти услуги не соответствуют условиям Договора.

4.4.3. Получить от Исполнителя, в случае необходимости, Акты выполненных работ в письменном виде, в соответствии с п. 5.4.

4.4.4. Получить от Исполнителя, в случае необходимости, счет-фактуру в электронном виде на электронную почту, указанную в заявке.

4.4.5. Подписать письменный договор (или электронный договор) с Исполнителем в случае такой необходимости. При этом действие правил о конфиденциальности, данной Оферты и Регламента не отменяются, если иное не прописано в таком письменном договоре.

5. Получение подтверждающих документов

5.1. Получение первичных документов осуществляется согласно действующему законодательству с учетом статьи 12 Закона Украины «Об электронной коммерции» . 

 

5.2. Акцептуя данный договор Заказчик дает согласие на использование Исполнителем электронной цифровой подписи. 

5.3. Получение акта выполненных работ.

5.3.1. Акт выполненных работ содержит информацию в соответствии с действующим законодательством.

5.3.2. Актом выполненных работ может считаться отчет биллинговой системы в личном кабинете Заказчика.

5.3.3. Акт выполненных работ может быть составлен Абонентом с помощью специальных функций в личном кабинете.

5.3.4. Акт выполненных работ считается принятым Заказчиком, если в течение 5 дней после получения услуг не было направлено письмо с мотивированным объяснением того, почему Заказчик не получил услуги и / или почему именно считает услуги не полученными, и с объяснением в чем именно вина Исполнителя.

5.3.5. В случае необходимости, Исполнитель вправе требовать от Заказчика подписанный акт выполненных работ.

6. Конфиденциальность и сохранение коммерческой тайны

6.1. Конфиденциальность и сохранение коммерческой тайны регулируются политикой конфиденциальности (отдельный документ), акцепт которой является безусловно обязательным условием принятия данной оферты. Политика конфиденциальности может считаться приложением к настоящей Оферты.

7. Форс - мажорные обстоятельства

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если они являются следствием непреодолимой силы (пожары, наводнения, землетрясения, стихийного бедствия, военных действий и других обстоятельств непреодолимой силы), и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на выполнения Договора, то выполнение продолжается соответственно на срок, в течение которого действовали эти обстоятельства.

7.2. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору, и в этом случае Договор считается прекращенным в случае достижения сторонами согласия о правовых последствиях по всем условиях настоящего Договора.

7.3. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна письменно, не позднее пяти дней, уведомить другую Сторону о наступлении форс - мажора, прекращение выполнения своих обязательств по проекту урегулирования взаимных обязательств.

7.4. Наличие форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено необходимыми документами Торгово-промышленной палаты или иного уполномоченного органа Украины.

7.5. Несообщение или несвоевременное сообщение о наступлении или прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает Сторону права на них ссылаться.

8. Расчеты за оказанные услуги

8.1. Предоставление услуг по Оферте платные.

8.2. Форма расчетов по Договору - безналичная.

8.3. Система расчетов, применяется ФЛП Пелыхом В.В. в разрезе Оферты осуществляется через платежные системы в личном кабинете. В случае подписания договора или условий определенных п. 4.4.4. оплата может быть осуществление на банковский счет, указанный в счете-фактуре.

8.4. При использовании системы расчетов с отправкой счета Заказчику, информация о надлежащей сумме платежа за полученные услуги ФЛП Пелыху В.В. предоставляется не реже одного раза в месяц. За контент-услуги, предоставляемые Заказчику, информация отмечается в отдельной строке счета за телекоммуникационные услуги.

8.5. Порядок оплаты оказанных услуг идет по предоплате путем внесения на счет средств через личный кабинет и / или в кредит на условиях, предусмотренных Исполнителем если иное не предусмотрено договором предусмотренным п.4 оферты.

8.6. Система оплаты предоставленных услуг телефонной связи применяется ФЛП Пелыхом В.В.,  с учетом тарифных планов Исполнителя.

8.7. ФЛП Пелих В.В. не несет ответственности за изменения тарифных планов телекоммуникационных операторов связи, услугами которых пользуется Заказчик через Исполнителя.

8.8. Расчетный период составляет один календарный месяц.

8.9. Расчет за полученные услуги оплачивается Абонентом проводится по двум типам:

 • абонентская предоплата за пакетные услуги, выбранные Абонентом в личном кабинете;
 • оплата за использованную услугу по факту использования путем списания средств с абонентского счета. Данный способ оплаты возможен, только для юридических лиц, финансируемых из бюджета Украины и местных бюджетов.

8.10. Абонент имеет право использовать услуги без оплаты по факту за пакетные услуги в течение 5ти календарных дней нажав кнопку в личном кабинете «Кредит доверия».

8.11. Тарификация разговоров осуществляется согласно тарифов операторов телекоммуникационной связи (приложение http://nextel.cloud/price.pdf ). 

8.12. При осуществлении оплаты услуг Абонент указывает назначение платежа через платежные системы в своей платежной системе.

8.13. Полученная от Абонента сумма платежа зачисляется ФЛП Пелыхом В.В. в следующей последовательности:

 • долги предыдущих периодов;
 • текущие начисления абонентской платы за пользование телефоном и за местные разговоры, платы за предоставление дополнительных услуг цифровых АТС.
 • аванс на следующий период (засчитывается в такой же последовательности).

8.14. Учет объема предоставления услуг и их тарификация осуществляется техническими средствами ФЛП Пелых В.В. (Биллинговая система).

8.15. ФЛП Пелих В.В. осуществляет взыскание средств за услуги, которые предоставляются Заказчику / Абоненту, в пределах тарифных пакетов избранных Заказчиком и за пределами тарифных пакетов, если такие были предоставлены Заказчику / Абоненту по предварительному согласованию сторон.

8.16. Оплата услуг производится в национальной валюте (гривне).

8.17. За время, в течение которого Услуги не предоставлялись по вине Абонента, абонентская плата взимается в полном размере.

8.18. После погашения Абонентом задолженности перед ФЛП Пелих В.В., Исполнитель, в течение одного часа (в случае отсутствия возможности в срок, не превышающий двух рабочих дней после погашения задолженности) восстанавливает предоставления услуг. Для ускорения восстановления предоставления услуг, Абонент может лично сообщить службе расчетов о произведенной оплате, отметив место, дату, сумму уплаченных средств и номер расчетного документа.

9. Разрешение споров

В случае получения услуг, которые Заказчик считает некачественными, клиент обязан в течение трех календарных дней известить об этом Исполнителя услуг путем отправки электронного письма по адресу office@nextel.ua или оставления заявки на сайте https://my.nextel. com.ua/new/index.html#support . Такая заявка составляется из соблюдением следующих правил:

 • Заказчик обязан указать, какие именно услуги были предоставлены не качественно
 • что считает некачественно предоставляемыми услугами;
 • пункт настоящей Оферты, который по мнению получателя услуг был нарушен Исполнителем  услуг;
 • какие именно исправления считает нужным внести Заказчик;
 • предоставить доказательства того, что эта неисправность произошла не по вине самого получателя услуг или третьих лиц, или предоставить обоснованное разъяснение почему именно получатель услуг считает, что эта неисправность является по вине Исполнителя, а не по вине получателя услуг или третьих лиц.

Исполнитель услуг рассматривает данную заявку в течение 30 дней и предоставляет ответ о рассмотрении заявки и вынесения решения.

11. Реквизиты Исполнителя

ООО “НЕКСТЕЛ КЛАУД” 
 Юридический адрес: Украина, г. Киев, ул. Кириловская, дом 62-в, оф.211
 тел.: +380931700800
 Код за ЄГРЮЛ: 43976996 
 р/р UA533052990000026000046223048
 МФО : 305299

 

 

Політика конфіденційності

У цьому документі викладені правила збору, зберігання і обробки персональних даних, організованої відповідно до Українського та Європейського законодавств. Справжня Політика конфіденційності є невід'ємною частиною Стандартних умов і правил сервісу nextel.cloud і приймається з їх прийняттям. Приймаючи цю Політику конфіденційності, ви погоджуєтеся на обробку Ваших персональних даних, за правилами опису в ній. Якщо ви не згодні з будь-яким з положень цієї Політики конфіденційності або Стандартних умов і правил Nextel, ви не повинні використовувати сервіс https://my.nextel.com.ua, будь-які продукти або послуги, що надаються Nextel.

Політика конфіденційності регулюється чинним законодавством України та Європейського Союзу про захист персональних даних, зокрема Регламентом (ЄС) 2016/679 про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних «GDPR» і скасування директиви 95/46 / EC, Закону України «Про захист персональних даних», Конвенції № 108 «Про захист Особи щодо автоматичної обробки персональних даних» та Указу № 1 Комісії із захисту персональних даних від 07.02.2007 р. «Про мінімальний рівень технічних і організаційних заходів і допустимого типу захисту персональних даних». Персональні дані відвідувачів використовуються для полегшення користування сайтом відвідувачів, обліку їх інтересів, а також для аналізу поведінки користувачів, в тому числі і в роботі з контрагентами в сфері реклами. Персональні дані використовуються відповідно до Законів України «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про рекламу», «Про телекомунікації», «Про підприємництво», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», НД ТЗІ 2.5-010-03 «Вимоги до захисту інформації WEB-сторінки від несанкціонованого доступу».

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ

Персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Nextel.cloud - адміністрація nextel.cloud - власник сервісу (сайту) nextel.cloud, що надає послуги через сервіс nextel.cloud.

Замовник (Абонент, Користувач) – фізична та/або юридична особа, користувач сервісу, яка зареєструвалась та/або подала заявку на сервісі nextel.cloud.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Суб'єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до чинного законодавства здійснюється обробка її персональних даних.

Згода суб'єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.

Акаунт – сукупність інформації про Замовника, що ним надана.

Файли «cookies» – це файли, які містять невелику кількість даних, котрі сервіс nextel.cloud передає веб-браузеру Замовника,і вони зберігаються на жорсткому диску комп’ютера Замовника. Файли cookies використовуються для ідентифікації Замовника при наступних відвідуваннях сервісу, що спрощує у свою чергу інтерфейс та навігацію по сайту. В інших випадках сервіс зберігає cookie анонімну службову інформацію, що жодним чином не відноситься до особистості Замовника. Замовник може у будь-який момент заборонити використання cookie в своєму веб-браузері, але це може призвести до некоректної роботи певних сервісів nextel.cloud.

ПРИНЦИПИ

Принципи захисту даних застосовуються до будь-якої інформації про фізичну особу, яку ідентифіковано чи можна ідентифікувати. Персональні дані із використанням псевдоніму, що можна приписати фізичній особі після використання додаткової інформації, необхідно розглядати як інформацію про фізичну особу, яку можна ідентифікувати. Щоб встановити можливість ідентифікації фізичної особи, необхідно взяти до уваги всі способи, що будуть використані з високою імовірністю, такі як відокремлення для ідентифікації фізичної особи прямо чи опосередковано. Для встановлення достатньої ймовірності використання способів для ідентифікації фізичної особи, необхідно взяти до уваги всі об’єктивні фактори, такі як витрати та період часу, необхідні для ідентифікації, з огляду на технології, наявні станом на момент опрацювання, і технологічні розробки. Принципи захисту даних, відповідно, не можуть бути застосовані до анонімної інформації, зокрема інформації, що не стосується фізичної особи, яку ідентифіковано чи можна ідентифікувати, або персональних даних, що стали анонімними у такий спосіб, що суб’єкта даних неможливо чи більше неможливо ідентифікувати. Таким чином цей документ не стосується опрацювання такої анонімної інформації, у тому числі, для статистичних або дослідницьких цілей.

Адміністрація Сайту передбачає що особа яка погоджується на обробку даних має право давати таку згоду ( є дієздатною, повнолітньою тощо)

Фізичні особи можуть бути пов’язані з онлайн-ідентифікаторами за допомогою їхніх пристроїв, додатків, інструментів чи протоколів, зокрема адреса, ідентифікаторів «соокіеs» (реп’яшків) або інших ідентифікаторів, таких як мітки радіочастотної ідентифікації. Це може залишити підказки, які, особливо в поєднанні з унікальними ідентифікаторами та іншою інформацією, отриманою з серверів, можна використати для створення профілів фізичних осіб та їхньої ідентифікації.

Згоду на оброблення даних Абонент надає шляхом чіткого ствердження, що становить вільно надане, конкретне, проінформоване та однозначне свідчення погодження Абонента на опрацювання його або її персональних даних, зокрема, у формі письмової заяви, в тому числі електронними засобами (під час створення аккаунту заповнення клітинки позначкою, обрання технічних налаштувань для послуг або іншу заяву чи поведінку, що чітко вказують на погодження суб’єктом даних із запропонованим опрацюванням персональних даних). Мовчання, автоматичне заповнення клітинок позначками або бездіяльність, відповідно, не становлять надання згоди. Згода повинна поширюватися на всі види опрацювання даних, що здійснюють для однакової цілі або цілей. У разі, якщо опрацювання передбачає досягнення множинних цілей, згода потрібна для кожної з них. Якщо згоду суб’єкта даних необхідно надати після електронного запиту, у такому разі запит повинен бути чітким, точним та не мати надмірно негативних наслідків для використання послуги, для якої його надають.

Для того, щоб опрацювання було законним, персональні дані опрацьовуються на підставі згоди відповідного суб’єкта даних або на іншій законній підставі, встановленій законом, або іншому нормативно-правовому акті.

Часто на момент збирання даних неможливо повністю визначити мету опрацювання персональних даних тому Виконавець має право на отримання від абоненту додаткової інформації для укладення юридично коректних договорів та угод.

Cайт nextel.cloud збирає та зберігає тільки ті персональні дані, які необхідні для виконання своїх зобов'язань перед Користувачем. Відповідно до п.44 Регламенту (ЄС) 2016/679 «Про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних «GDPR» і скасування директиви 95/46 / ЄC» Опрацювання необхідно вважати законним у разі його необхідності для укладення договору або наміру щодо укладення договору. У зв’язку з цим адміністрація сайту має право отримати у клієнта усі данні що є необхідні персональні данні для укладення договору про надання послуг відповідно до чинного законодавства України. Даний пункт застосовуються з урахуванням усіх пунктів цього документа та на підставі законних підстав що регулюються чинним законодавством.

Не вважається порушенням зобов'язань розголошення інформації відповідно до обґрунтованих і застосовними вимогами закону. Користувач погоджується на передачу Сайту своїх даних з метою виконання укладених договорів та прийнятих Сайтом відповідно до них зобов'язань з надання послуг Користувачеві, а також в рекламних цілях. Згода Користувача виражається в зазначенні ним інформації у відповідних графах при оформленні замовлення. nextel.cloud не несе відповідальності за відомості, які були надані Користувачем на Сайті в загальнодоступній формі. Даний пункт може застосовуватись лише у разі відповідності такої передачі даних до чинного законодавства що є основую для цієї політики конфіденційності.

Адміністрація сайту nextel.cloud має право передавати персональні дані на вимогу державних органів ( поліції, суду, прокуратури тощо) якщо такі дані витребувані у відповідному до закону порядку. Також персональні данні можуть бути передані третім особам у разі необхідності для укладення інших договорів але з попередньою згодою Користувача.

Користувач має право доступу до персональних даних, які збирають щодо нього, та має право їх змінювати і реалізовувати таке право вільно та через проміжки часу визначені нормативно-правовими актами що наведенні вище для того, щоб бути обізнаним про законність опрацювання та перевірити її.

Користувач має право на стирання своїх персональних даних за письмовою заявою, яке здійснюється без будь-якої безпідставної затримки, також персональні повинні бути стерті без будь-якої необґрунтованої затримки у разі виникнення підстав згідно з статтею 17 Регламентом (ЄС) 2016/679 про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних «GDPR» і скасування директиви 95/46 / EC, Закону України «Про захист персональних даних». Таке право не може суперечити чинному законодавству України (цивільному, господарському, податковому тощо).

ЗБІР ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Для реєстрації Користувачу сайту nextel.cloud запропоновано ввести персональні дані, адресу електронної пошти, номер телефону тощо для реєстрації.

При реєстрації на сайті nextel.cloud відвідувач надає явну згоду адміністрації сайту на обробку своїх персональних і реєстраційних даних. Якщо Користувач приймає рішення надати свої персональні дані, він тим самим, дає згоду на передачу та зберігання цих даних.

nextel.cloud залишає за собою право збирати дані про відвідування сайту або з'єднання, які проходять через сайт. Дані відомості можуть містити інформацію про різноманітний контент, тривалість роботи користувача в мережі Інтернет.

nextel.cloud залишає за собою право зберігати персональні дані протягом розумного та відповідного до закону часу.

При роботі сайту nextel.cloud використовуються файли cookie. З їх допомогою можлива ідентифікація браузера відвідувача. У цих файлах можливе збереження налаштувань користувачів та інших відомостей. Відвідувач може самостійно налаштувати браузер та його додатки таким чином, щоб відхиляти всі файли cookie або сповіщати про їх відправку. Файли cookies використовуються, щоб зробити сайт Nextel.сom.ua безпечним, захищеним і зручним. Файли cookie забезпечують підтримку функцій безпеки і їх запуск, а також дозволяють відстежувати порушення політики конфіденційності та умов відвідувачами. Файли cookies допомагають оцінити кількість і частоту запитів, а також виявляти і блокувати тих відвідувачів або пристрої, які намагаються виконати пакетні завантаження інформації з веб-сайту.

За допомогою таких систем як Google Analytics та/або інших аналітичних систем nextel.cloud збирає статистику про відвідування сайту, таку як інформація про відвідувані сторінки, кількість переглядів сторінок, інформацію, яка була завантажена, країни походження відвідувачів, а також інформацію про спосіб заходу на сайт агентства і т.д. Жодне з цих дій не пов'язане з відвідувачем особисто і вимірюється тільки в сукупності.

Nextel.cloud вживає відповідні заходи безпеки по збору, зберіганню і обробці зібраних даних для захисту їх від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття чи знищення Вашої особистої інформації.

Nextel.cloud не продає, не обмінює і не здає в оренду особисту інформацію користувачів але може надавати її за попередньою згодою Користувача з метою виконання укладених договорів та прийнятих Сайтом відповідно до них зобов'язань з надання послуг Користувачеві, а також в рекламних цілях третім особам. Nextel.cloud може надавати загальні агреговані демографічні дані, не пов'язані з особистою інформацією, нашим партнерами і рекламодавцям для цілей, описаних вище. Nextel.cloud може використовувати сторонніх постачальників послуг, для допомоги в управлінні бізнесом і сайтом або керувати діяльністю від імені агентства, наприклад для проведення розсилки, статистичних досліджень. Nextel.cloud може ділитися цією інформацією з такими третіми особами для обмежених цілей.

КОРОТКЕ РЕЗЮМЕ

Персональні дані можуть бути використані в наступних цілях:

 1. надання Послуг Користувачеві;
 2. ідентифікація Користувача;
 3. взаємодія з Користувачем;
 4. надіслання Користувачеві рекламних матеріалів за його згодою, інформації та запитів;
 5. проведення статистичних та інших досліджень;
 6. обробка платежів Користувача;
 7. моніторинг операцій Користувача з метою запобігання шахрайства, та/або протиправних дій.

Nextel.cloud може збирати особисту інформацію, яка добровільно надається вами при:

 1. замовленні послуг;
 2. участі в лотереї або конкурсі;
 3. заповненні наших анкет і опитувальників;
 4. реєстрації абонента на нашому сайті;
 5. спілкуванні з нами за допомогою звичайної або електронної пошти або по телефону за попередженням що розмова може записуватись.

Сайт nextel.cloud в тому числі може збирати, обробляти і зберігати такі дані в разі необхідності та відповідності таких дій до чинного законодавства :

 1. ваше прізвище, ім'я, по батькові;
 2. поштову та електронну адресу;
 3. номер телефону;
 4. хронологію надання послуг;
 5. розмови в чаті, ваші скарги відносно нашого обслуговування;
 6. ваші звернення будь-яким іншим способом до нас;
 7. запис розмов з нашими операторами;
 8. список послуг, які були запропоновані нами вам під час рекламних кампаній.

Подібна інформація збирається і використовується за вашою згодою, відповідно до чинного законодавства України, в рамках діяльності сервісу nextel.cloud Інформація не передається і не розголошується третім особам і її використання обмежується цілями, заради яких інформація була зібрана згідно з положеннями цієї Політики конфіденційності. В разі не відповідності частини даної політики діючому законодавству використовуються норми діючого законодавства.

РЕГЛАМЕНТ

В рамках технічної підтримки вирішуються питання, визначені цим Регламентом, згідно встановленим рівням обслуговування (SLA- Service Level Agreement)

Надання послуг підтримки з боку Виконавця, гарантує якісне, своєчасне вирішення всіх питань, пов'язаних з експлуатацією продуктів і рішень. А також дозволяє користувачеві планувати витрати на супровід системи. Технічна підтримка здійснюється тільки для оновлених продуктів. Та відповідно до чинного законодавства про послуги та Оферти.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Даний регламент визначає умови надання послуг сервісу телефонного зв'язку по IP-мережі, послуг IP-телефонії (далі - послуги, послуги телефонії).
  2. Послуги телефонії по IP-мережі (або IP-телефонії) засновані на технології пакетної передачі голосової інформації та надається через телефонну мережу загального користування, безпосередньо через IP-мережу Nextel і з використанням мереж зв'язку третіх осіб. Nextel не несе відповідальності за втрати і затримки пакетів, перерви зв'язку, що виникають на мережах третіх осіб і впливають на якість послуги.
  3. У разі користування послугою через IP-мережу Абонент самостійно забезпечує можливість пропуску IP-трафіку через мережу третіх осіб до обладнання Nextel з необхідними технічними параметрами: затримка передачі пакетів - не більше 40 мс, нерівномірність зміни затримки (джиттер) - не більше 10 мс. , втрати пакетів - не більше 0,5%. Також Абонент самостійно несе витрати по забезпеченню доступу до IP-мережі третіх осіб і по пропуску IP-трафіку до обладнання Nextel.

   Для довідки: хвилина розмови генерує близько 200 кбайт IP-трафіку в обидві сторони; необхідна смуга пропускання - не менше 20 кбіт / с.

  4. Абонент самостійно забезпечує працездатність обладнання доступу до послуги, а також відповідність конфігурації устаткування вимогам Nextel, в разі якщо обладнання належить Абоненту або третім особам. Nextel надає всю необхідну інформацію з налаштування обладнання та дає рекомендації (див. "Популярні питання" на сайті https://my.nextel.com.ua/support ), але не несе відповідальності за функціонування обладнання Абонента або третіх осіб.
  5. Телефонний апарат Абонента повинен мати можливість перемикання в тоновий режим.
  6. Nextel має право змінювати в односторонньому порядку цей Регламент, повідомивши про це Абонента не менше ніж за 10 календарних днів до дати його зміни шляхом розміщення інформації на офіційному сайті https://my.nextel.com.ua/support
  7. У рамках технічної підтримки не вирішуються питання супроводу конкретних проектів, створених для кінцевого користувача сторонніми компаніями, якщо тільки ці питання не стосуються помилок і проблем в роботі програмного забезпечення, що розробляється Nextel.
  8. Перед подачею звернення до служби технічної підтримки є можливість вивчити доступну інформацію з цього питання в документації, посібниках, і популярних питаннях на сайті https://my.nextel.com.ua/support Якщо проблема аналогічна ситуації, описаної в документації, але вимагає додаткового пояснення, слід вказати посилання на вихідний документ.
 2. РІВНІ ОБСЛУГОВУВАННЯ (SLA)

  1. Всі звернення класифікуються на різні рівні обслуговування (SLA – Service Level Agreement). Рівні обслуговування відрізняються часом реакції на звернення (і іншими параметрами) і залежать від категорії проблеми. Проблеми рішаються у відповідності з цим регламенту і оферти.
  2. Режим роботи служби технічної підтримки За робочим дням з 9 до 18 годин. Звернення до служби технічної підтримки обробляються в порядку їх надходження. Поза чергою можуть оброблятися поводження з високим рівнем критичності, що вимагають екстреного втручання або консультації фахівців технічної підтримки. До таких звернень можуть бути віднесені питання відновлення працездатності критично важливих проектів, або окремих сервісів даних проектів. Час рішення про звернення може залежати від критичності звернення, складності вирішуваної проблеми і необхідності передачі питання до відділу розробки.
  3. Питання, які не можуть бути вирішені з використанням існуючого функціоналу продукту, передаються для вирішення до відділу розробки Nextel, з подальшим випуском оновлення програмного продукту. Терміни випуску поновлення визначаються в процесі діагностики проблеми і відповідно до загального плану розробки програмного продукту.
  4. Служба технічної підтримки не може гарантувати точний час вирішення проблеми, тому що на час вирішення проблеми можуть впливати різні чинники, наприклад, своєчасність і повнота відповіді клієнта, необхідність підготовки і випуску оновлення програмного продукту і т.п. Час реакції визначається загальною завантаженням технічної підтримки і може бути менше заявлених в регламенті термінів. У деяких випадках вирішення питань може проводитися практично відразу ж по отриманню питань або додаткової інформації від клієнтів або користувачів системи.
  5. Служба технічної підтримки надає такі рівні обслуговування (SLA):

   1. Екстрена підтримка:

    • Вирішуються питання екстреного характеру: якщо в результаті роботи (але не з вини самого партнера) стає повністю неможливою робота системи автоматизації на базі продуктів Nextel.
    • Виявлена критична помилка в роботі продукту (і підтверджена співробітниками технічної підтримки)
    • Виявляється консультація по відновленню нормальної роботи системи. Максимальний час реакції на звернення - 12 робочих годин.
   2. Стандартна підтримка:

    • Розглядаються питання роботи продуктів, в разі якщо функція (або метод) не описані в документації, яку поведінку функції (або методу) відрізняється від документованого;
    • загальні питання установки і настройки продукту.

    Максимальний час реакції на звернення - 48 робочих годин.

 3. ПИТАННЯ ОНОВЛЕНЬ І ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

  1. Регламентні роботи по оновленню послуги Nextel проводяться щоп'ятниці ввечері. У разі екстреної необхідності проведення робіт абоненти попереджаються за 6-24 години
  2. Список робіт, які виконуються періодично:

   • Перегляд логів систем, мережевого обладнання, системи резервного копіювання.
   • Оновлення операційних систем і програмного забезпечення.
   • Аналіз спожитих ресурсів (дисковий простір, пам'ять і ЦПУ)
   • Тестове розгортання резервних копій.
   • Перегляд стану апаратного забезпечення (в тому числі безпосередньо візуальний).
   • Зміна паролів службових облікових записів.
   • Відключення застарілих облікових записів користувачів, комп'ютерів і служб.
   • Оновлення сертифікатів та списків відкликаних сертифікатів.
   • Тестування відмово стійкості і перевірка безпеки.
   • Занесення інформації в журнал виконаних робіт.
  3. Мінімальні вимоги для роботи Nextel

   • В основних популярних браузерах: Google Chrome Версія 35.0.1916.153 і вище Firefox 32.0 і вище Safari 6.0.5 і вище. Opera 24.0 і вище. IE 9-11 і вище. Opera 12.17 і вище. Яндекс браузер 14.7.1916.15705 і вище.
   • Для мобільних додатків версії браузерів - останні версії на момент розробки: Google Chrome 35.0.1916.153 і вище. Android Browser 19.1 і вище. Mobile Safari 6.0.5 і вище. Firefox 32 і вище. Opera Mini 7.6.0 і вище.
 4. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ NEXTEL

  1. Сервіс та Сайт, як і будь-яке програмне забезпечення, не є вільним від помилок. Сайт, Сервіс, весь функціонал, включаючи скрипти, додатки, контент та іншу інформацію, розміщену на сайті, поставляються на умовах «ЯК Є», з усіма недоліками, які проявилися одразу або не відразу.
  2. Nextel не гарантирует и не обещает каких-либо результатов от использования на Сайте клиента Сервиса. Принимая настоящий Регламент пользователь сервиса соглашается с тем, что Nextel не несет никакой ответственности за функционирование и работоспособность Сервиса.
  3. Nextel не гарантує і не обіцяє жодних результатів від використання на Сайті клієнта Сервісу. Беручи цей Регламент користувач сервісу погоджується з тим, що Nextel не несе ніякої відповідальності за функціонування і працездатність Сервісу.
  4. Nextel не несе відповідальності за тимчасові збої і перерви в роботі Сервісу на Сайті клієнта і викликані такими збоями втрати інформації. Nextel також не несе ніякої відповідальності за збиток, заподіяний користувачам на Сайті клієнта, який був результатом використання на Сайті клієнта даного Сервісу.
  5. Nextel в праві використовувати і розпоряджатися інформацією користувача для складання статистичної звітності, використовувати її в рекламних і маркетингових цілях, а також має право направляти користувачеві інформацію про свою діяльність і будь-яким способом її рекламувати.
  6. Правовласник Сервісу Nextel не несе ніякої відповідальності за функціонування Сервісу, за будь-які наслідки його використання користувачами Сайту і / або наслідки повідомлення або отримання будь-якої інформації з використанням Сервісу.
 5. ПИТАННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ

  Конфіденційність регулюється політикою конфіденційності і прийняття якої являється обов'язковою для отримання послуг а так же регулюється офертою і чинним законодавством України

Подтвердим контакт