Регистрация учетной записи

+

Войти в кабинет

Введите Ваш e-mail и пароль
Забыли пароль?

Забыли пароль?

Пожалуйста, введите ваш email ниже. На указаный e-mail придет ссылка для восстановления пароля.

Смена пароля

Придумайте новый пароль

Восстановление пароля

Инструкции по восстановлению пароля отправлены на указанный адрес электронной почты.

Спасибо за регистрацию

Для активации аккаунта проверьте Ваш почтовый ящик и перейдите по ссылке в письме.

Наши контакты

Регистрация успешна

Теперь Вы можете начать работу

Почта подтверждена!

Теперь Вы можете использовать больше преимуществ Nextel

Ошибка

Ссылка, по которой Вы перешли, неправильная. Возможно она устарела, либо по ней уже была выполнена регистрация.

Наши контакты

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

Даний Публічний договір укладається між Виконавцем (ФОП Пелих Володимир Володимирович) та Замовником/Абонентом (особою, яка прийняла положення цього публічного договору) для отримання послуг, що визначені цим публічним Договором (Оферти) та додатками до нього.

Дана публічна Оферта адресована всім фізичним та юридичним особам, що бажають скористатися послугою і мають технічну можливість одержання послуги.

Ця оферта керується Законодавством України у сфері електронної комерції та ґрунтується на Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів України, законів України "Про захист прав споживачів", "Про рекламу", "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про телекомунікації", "Про електронний цифровий підпис", "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про захист персональних даних", міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цього Закону та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них. Положення Оферти що суперечать чинному законодавству України визнаються не дійсними.

Послуги надаються відповідно до чинного законодавства без підписання договору в паперовій формі, на підставі: Публічного договору (далі Оферти) за її правилами та бланку замовлення окрім тих послуг, що відповідно до чинного законодавства не можуть надаватися без підписання договору, у такому випадку акцепт (прийняття) Оферти вважається договором про наміри.

Замовник обирає для себе окремий пакет послуг або окрему послугу відповідно до Оферти або додатку неї.

1. Визначення понять

1.1. Публічний договір (Оферта) – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі, у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним публічний договір про надання послуг доступу до сервісу nextel.com.ua для отримання послуг у сфері інформаційних технологій на умовах, що викладені у даному Договорі.

1.2. Акцепт – повна й безумовна згода Замовника на укладення даного Договору на умовах, визначених даним Договором.

1.3. Виконавець – фізична особа-підприємець Пелих Володимир Володимирович, який є власником сервісу (сайту, Ресурсу) nextel.com.ua та надає послуги визначені даною Офертою та її додатками.

1.4. Сайт nextel.com.ua – набір веб-сторінок ресурсу nextel.com.ua (Ресурс).

1.5. Замовник (Абонент) – фізична та/або юридична особа, користувач сервісу, яка зареєструвалась та/або подала заявку у встановлений Офертою спосіб на сервісі nextel.com.ua, якій Виконавець надає послуги у відповідності до умов даної Оферти.

1.6. Віртуальна автоматична телефонна станція (програмний продукт) або ВАТС (програмний продукт) – основна послуга, що надається виконавцем (також прирівнюється до більш широкого поняття – IP телефонія) – програмний продукт, що забезпечує додаткові можливості телефонного зв’язку в Інтернеті. Згідно чинного законодавства України дана послуга не потребує ліцензування (ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності» та ЗУ «Про телекомунікації»).

1.7. Спеціаліст – фізична особа, яка володіє певними навичками та знаннями у сфері інформаційних технологій та безпосередньо у послугах що надаються Виконавцем.

1.8. База спеціалістів – структурований перелік фізичних осіб, які володіють певними навичками та знаннями у сфері інформаційних технологій та безпосередньо у послугах, що надаються Виконавцем.

1.9. Вартість послуг (тариф) – платіж, розмір якого встановлюється Виконавцем, за надання певного об’єму послуг для Замовника, за послуги, які надаються Виконавцем.

1.10. Об’єм послуг – затверджена Виконавцем система ставок у грошовому вираженні та правила їх застосування, згідно з якими визначається розмір плати за надання послуг Виконавцем.

1.11. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.12. Суб'єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до чинного законодавства здійснюється обробка її персональних даних.

1.13. Згода суб'єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.

1.14. Акаунт – сукупність інформації про Замовника, що ним надана.

1.15. Плагін сервісу для веб-браузера – програма, що працює в веб-браузері і розширює функціональність сервісу.

1.16. Файли «cookie» (реп’яшки) – це файли, які містять невелику кількість даних, котрі сервіс nextel.com.ua передає веб-браузеру Замовника, і вони зберігаються на жорсткому диску комп’ютера Замовника. Файли cookie використовуються для ідентифікації Замовника при наступних відвідуваннях сервісу, що спрощує у свою чергу інтерфейс та навігацію по сайту. В інших випадках сервіс зберігає cookie анонімну службову інформацію, що жодним чином не відноситься до особистості Замовника. Замовник може у будь-який момент заборонити використання cookie в своєму веб-браузері, але це може призвести до некоректної роботи певних сервісів nextel.com.ua.

1.17. Заявка – звернення Замовника до Виконавця, здійснене шляхом телефонного дзвінка, електронного повідомлення, через особистий кабінет на Ресурсі, або іншим шляхом, встановленим Виконавцем.

1.18. CRM-система (Customer Relationship Management або Управління відносинами з клієнтами) – це прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації стратегій взаємодії з замовниками (клієнтами), зокрема, для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів шляхом збереження інформації про клієнтів і історію взаємин з ними, встановлення і поліпшення бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів.

1.19. Utm-мітки – це інструмент, який допомагає передавати в систему аналітики додаткові параметри про джерело трафіку. Це дозволяє рекламодавцеві сегментувати користувачів за певним типом і поведінки, а також аналізувати кінцеву мету продажу.

1.20. Особистий кабінет – це сукупність облікових даних аккаунту та послуг, що стилізована у спеціальний інтерфейс на ресурсі nextel.com.ua.

1.21. «Автоматизована Система Розрахунків» (АСР) (або білінгова система) ресурсу nextel.com.ua – автоматизована система обліку наданих послуг, їх тарифікації та виставляння рахунків для оплати (далі по тексту або білінгова система).

1.22. Шлюз телефонії – міжмережеве обладнання, яке призначене для передачі голосового трафіку між мережами різного типу, наприклад між мережею мобільного зв'язку СDMA або GSM стандарту і мережею передачі даних.

1.23. Регламент ресурсу nextel.com.ua (далі Регламент) – правила надання технічної підтримки Виконавцем Замовнику.

1.24. СМШ (система виявлення шахраїв) – система заходів для запобігання дій шахраїв через ресурс nextel.com.ua.

1.25. Факсимільний підпис – аналог власноручного підпису (факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, іншого аналога власноручного підпису) за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідних аналогів власноручних підписів.

1.26. Інші терміни застосовуються у відповідності до законів України, або до загальноприйнятих понять відповідно до словників.

2. Перелік та опис послуг

2.1. Цифрова АТС (IP-АТС, також IP-УАТС (англ. IP-PBX)) – автоматична телефонна станція (АТС) на основі мережевого протоколу IP операторського рівня або для невеликих організацій, як УАТС.

2.1.1. Як і звичайна АТС, IP-АТС покликана виконувати ті ж функції центрального вузла телефонного зв'язку в населеному пункті або регіоні або внутрішньої мережі організації, установі. Функціонування програмного комплексу засноване на протоколах, які забезпечують передачу голосу через мережі заснованих на IP протоколі (VOIP) і, завдяки цьому, дана АТС може працювати практично з будь-яким обладнанням для IP-телефонії, які використовують стандартні протоколи для VOIP.

2.1.2. Програмний комплекс, який використовується, не потребує додаткового апаратного забезпечення для реалізації передачі голосу через IP мережі (VOIP). Можна використовувати єдиного (або декількох) провайдерів VOIP для вхідних та / або викликів (вхідні та вихідні дзвінки можуть оброблятися різними провайдерами Інтернет і / або звичайної телефонії).

2.1.3. Програмний комплекс, який використовується, дає можливість в реальному часі працювати як з телефонною мережею загального користування (ТМЗК - PSTN анг.), так і з VOIP мережами.

2.1.4. Використання IP-АТС дає наступні можливості:

 • підключити Ваших працівників, які працюють з дому, до офісної АТС по широкосмуговим каналам зв'язку;

 • з'єднати офіси, незалежно від їх віддаленості, через VOIP, Інтернет або через приватну IP мережу;

 • дає можливість доступу до АТС працівникам, які перебувають у відрядженні, з'єднуючись з використанням VPN з готелю або аеропортів, де є бездротові WLAN точки доступу;

 • музика очікування (Music-on-hold) для абонентів, які чекають відповіді в черзі викликів, підтримується як потокове відтворення, так і програвання MP3 музики;

 • черги викликів, де агенти спільно відповідають на вхідні дзвінки та сканують ці черги.

2.2. Call-tracking (колл-трекінг, відстеження дзвінків) – метод обліку оффлайн-конверсій в Інтернет-маркетингу. Це технологія, яка робить можливою бізнес-модель «реклама з оплатою за дзвінок», дозволяючи зв'язати кількість вхідних дзвінків з ефективністю рекламного каналу, а також надаючи додаткову інформацію про телефонні дзвінки. Вимірювання конверсії реклами в дзвінки аналогічно вимірюванню онлайн-конверсій (звернень через сайт, форму замовлення, email, інше). Таким чином, технологія сall tracking аналогічна системам веб-аналітики з тією різницею, що вона враховує не тільки кліки, а й дзвінки.

2.2.1. До завдань відстеження дзвінків відносяться оцінка ефективності рекламних каналів, контроль роботи call-центру (аналіз звукозаписів, контроль кількості пропущених дзвінків), обчислення ROI, вимір витрат на залучення клієнтів серед будь-яких рекламних носіїв і оптимізація маркетингового бюджету в бік більш ефективних медіа-каналів.

2.2.2. За допомогою даної технології, можливо фіксування таких даних, як номер телефону з якого (і на який) дзвонили, результат дзвінка (прийнятий або пропущений), тривалість розмови, звукозапис розмови, хто подзвонив і по якому каналу реклами. На базі цих даних можна формувати звіти про загальну кількість дзвінків, кількість дзвінків по кожному рекламному каналу / відстежувати джерела трафіку, а також кількості унікальних і повторних дзвінків і дзвінків по кожному рекламному каналу по днях з точністю до рекламного елемента, за яким закріплений підмінний номер телефону.

2.2.3. Надання програмного коду для інтеграції з веб-ресурсом.

2.2.4. Для коректної роботи послуги Call-tracking необхідною вимогою являється розміщення на веб-ресурсі клієнта частини програмного коду, який надалі буде зв'язуватися з нашими серверами і виконувати наступні дії:

 • визначати джерело трафіку, використовуючи UTM-мітки;

 • веде записи обліку дзвінків (CDR) для інтеграції з білінгових системами;

 • відображати на веб-ресурсі унікальний для сесії номер телефону;

 • визначати IP-адресу користувача ресурсу;

 • визначати Google ID користувача.

2.3. Надання програмного забезпечення Замовнику для інтеграції з його системою управління клієнтами. Для підвищення якості обслуговування клієнтів необхідно передавати Замовнику дані і статистику, в тому числі і в автоматичному режимі. Для цих цілей надається програмне забезпечення у вигляді модуля, сумісного з популярними CRM.

2.4. Надання у тимчасове користування слота для сім-карти в gsm-шлюзі, для подальшого підключення її (сім-карти) до ВАТС (програмний продукт). За допомогою даного функціоналу клієнт отримує можливість використовувати всі вище перерахований функції не відмовляючись від свого номера, при цьому використовується стандартна сім-карта.

2.5. Оренда номера (3х-канальний) – (вхідні та вихідні) це властивість багатоканальності одночасно приймати і здійснювати кілька дзвінків з одного телефонного номера. Завдяки цьому до користувача послуги можна додзвонитися згідно налаштованих сценаріїв, вхідних і вихідних дзвінків, записати розмову з клієнтами, налаштувати автодозвон до пропущених дзвінків (наприклад дзвінок був вночі або у вихідний день).

2.6. Внутрішня SIP лінія – це персоніфікована телефонна лінія має присвоєні персональні дані співробітника компанії наприклад ПІБ і внутрішній номер телефону. Лінії можуть об'єднуватися в групи, вони ж відділи.

2.7. Обслуговування зовнішнього номера – це оренда слота, в якому буде використовуватися зовнішня лінія для телефонії (друге визначення: то послуга, яка дозволяє використовувати один номер gsm для телефонії).

2.8. Оренда номера (тільки вхідна лінія) – це властивість багатоканальності одночасно приймати декілька дзвінків з одного телефонного номера. Завдяки цьому до Замовника можна додзвонитися згідно налаштованих сценаріїв вхідних і вихідних дзвінків, записати розмову з клієнтами, налаштувати автодозвон до пропущених дзвінків через вихідні лінії.

2.9. Ловець лідів PRO та Ловець лідів - це форма, яка показується на сайті для запиту контакту. Інтеграція з CRM. У версії PRO передбачений індивідуальний дизайн (або відправка лідів в viber, telegram, facebook-messenger).

2.10. Кнопка зворотного дзвінка "Click to call" та "Clicktocall" PRO – елемент в версії сайту Замовника, що дозволяє користувачам відразу зробити дзвінок за вказаною на сайті або в рекламному оголошенні номером телефону і отримати інформацію про послугу, що зацікавила.

2.11. Обслуговування номера, що відслідковується – це оренда слота, в якому буде використовуватися зовнішня лінія для динамічного call-tracking (друге визначення: то послуга, яка дозволяє використовувати один номер gsm для динамічного CallTracking).

2.12. Оренда SIP номера мобільного оператора – оренда номера без фізичної sim-карти.

2.13. Оренда номера (тільки вхідна лінія) – це властивість багатоканальні одночасно приймати декілька дзвінків з одного телефонного номера. Завдяки цьому до вас можна додзвонитися згідно налаштованих сценаріїв вхідних і вихідних дзвінків, записати розмову з клієнтами, налаштувати автодозвон до пропущених дзвінків через вихідні лінії.

2.14. Оренда слота в GSM шлюзі - оренда місця під сім-картку в апаратному шлюзі.

2.15. Номер в статичному коллтрекінзі – оренда слота, послуга як і обслуговування зовнішнього номера, з тією лише різницею яка використовуються конкретні (або свої) номера. Це прив'язка одного номера телефону до одного рекламному джерела. (Друге визначення: то послуга, яка дозволяє використовувати один номер gsm для статичного CallTracking).

2.16. Послуга підтримки Абонентів – допомога Абонентам при користуванні Ресурсом, відповідно до Регламенту Ресурсу.

2.17. Послуга телефонної підтримки – додаткова послуга підтримки з питань обслуговування Абонентів.

2.18. Можуть надаватися окремі частини послуг з тих, що вказані в пунктах 2.1 - 2.17 даної Оферти.

2.19. Можуть надаватися інші послуги за правилами даної Оферти, але присутні в «можливих послугах» в особистому кабінеті.

2.20. На деякі з послуг вказані в п.2.1 – 2.17 можуть потребувати додаткових угод, які будуть вважатися додатковими угодами до цієї Оферти. В таких додаткових угодах можуть бути вказані додаткові умови або змінюватись деякі умови цієї Оферти.

3. Порядок укладення договору, правила надання послуг

3.1. Договір вважається укладеним лише за умови акцепту даного договору.

3.2. У випадках, коли чинне законодавство України передбачає надання послуг лише за умов письмового укладення договору, ця оферта вважається договором про наміри та може стати підставою для проведення підготовчих робіт для надання послуг.

3.3. Акцептом (прийняттям) Оферти є одна з наступних дій:

 • створення аканту та вхід у особистий кабінет;

 • залишення заявки на отримання послуг на сайті за посиланням nextel.com.ua та обрання послуг в особистому кабінеті;

 • залишення заявки у оператора за номером телефону +38 (044) 599 95 00 (усі розмови записуються);

 • оплата послуг на рахунок ФОП Пелих В.В. із зазначенням конкретних послуг в призначені платежу;

 • направлення форми заявки (завантажити тут) на електронну пошту office@nextel.com.ua.

 • надання згоди, шляхом відмічання «я згоден» на електронній формі даної Оферти на Ресурсі.

3.4. Послуги надаються за умов технічної відповідності Замовника. У разі, якщо Замовник не відповідає технічним параметрам (затримка передачі пакетів — не більш ніж 40 мс, нерівномірність змін затримки (джиттер) – не більш ніж 10 мс, втрата пакетів – не більш ніж 0,5%) Виконавець не несе відповідальність за не надання/не належне надання послуг.

4. Права та обов’язки сторін

4.1. Обов’язки Виконавця.

4.1.1. Своєчасно та якісно надавати послуги зазначені в п. 2 цієї Оферти.

4.1.2. Виконувати свої обов'язки свідомо та професійно, підтримувати високу репутацію свою та Замовника.

4.1.3. Зберігати та не розголошувати службову та комерційну таємницю, а також іншу конфіденційну інформацію, яка стала йому відома під час виконання обов’язків за цією Офертою за винятком випадків передбачених законами України, Умовами конфіденційності Ресурсу та Регламентом Ресурсу.

4.1.4. Завчасно надавати (не пізніше ніж за тиждень до введення таких змін) інформацію щодо технічних/ профілактичних робіт, які можуть стати причиною тимчасового не надання/не якісного надання послуг визначених цією Офертою.

4.1.5. При виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов’язань, згідно з цією Офертою, терміново повідомити про це Замовника.

4.2. Обов'язки Замовника.

4.2.1. Чітко, ясно і своєчасно визначати Виконавцю завдання, які відповідають покладеним на нього обов’язкам.

4.2.2. Після контролю за достовірністю актів про надання послуг Виконавцем, акцептувати ці акти в 5ти денний термін з моменту одержання способом визначеним п.5 даної Оферти.

4.2.3. Оплачувати послуги, на умовах та в порядку зазначеному в п. 8 цього Договору.

4.2.4. Прийняти політику конфіденційності Виконавця.

4.2.5. Визнавати право Виконавця ставити факсимільний підпис і печатку у розумінні статті 207 Цивільного кодексу України та статті 12 Закону України «Про електронну комерцію».

4.2.6. Акцептування даної оферти є надання згоди на право Виконавця на прослуховування та аналіз розмов Замовника для перевірки якості зв’язку.

4.3. Права Виконавця.

4.3.1. Отримувати від Замовника інформацію, необхідну для виконання робіт за цією Офертою.

4.3.2. Отримати за надані послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором.

4.3.3. Зберігати та не розголошувати службову та комерційну таємницю, а також іншу конфіденційну інформацію, що стала йому відома під час виконання обов’язків за цим Договором.

4.3.4. Змінювати та доповнювати умови Оферти без погодження з Замовником та з інформуванням про це Замовника.

4.3.5. Ставити факсимільний підпис і печатку у розумінні статті 207 Цивільного кодексу України та статті 12 Закону України «Про електронну комерцію».

4.3.6. Виконавець має право на прослуховування та аналіз розмов Замовника, для перевірки якості зв’язку.

4.4. Права Замовника.

4.4.1. Приймати від Виконавця надані послуги шляхом підписання акта наданих послуг, якщо послуги відповідають умовам Договору, і оплачувати їх в розмірах і в строк, передбачені цим Договором.

4.4.2. Відмовитись від прийняття наданих послуг, якщо ці послуги не відповідають умовам Договору.

4.4.3. Отримати від Виконавця, у разі необхідності, Акти виконаних робіт у письмовому вигляді відповідно до п. 5.4.

4.4.4. Отримати від Виконавця у разі необхідності рахунок-фактуру в електронному вигляді на електронну пошту, яка вказана в заявці.

4.4.5. Підписати письмовий договір (або електронний договір) з Виконавцем у разі такої необхідності. При цьому дія правил політики конфіденційності, даної Оферти і Регламенту не скасовуються, якщо інше не прописано у такому письмовому договорі.

5. Отримання підтверджувальних документів

5.1. Отримання первинних документів здійснюється згідно чинного законодавства з урахуванням статті 12 Закону України «Про електронну комерцію».

5.2. Факсимільний підпис Виконавця є дійсним лише у разі надходження документа з таким підписом з ресурсу nextel.com.ua, та електронних скриньок nextel.com.ua.

5.3. Акцептуючи даний договір Замовник надає згоду на використання Виконавцем факсимільного підпису у первинних документах. Приклад факсимільного підпису та печатки міститься у реквізитах Виконавця.

5.4. Отримання акту виконаних робіт.

5.4.1. Акт виконаних робіт містить інформацію відповідно до чинного законодавства.

5.4.2. Актом виконаних робіт може вважатися звіт білінгової системи в особистому кабінеті Замовника.

5.4.3. Акт виконаних робіт може бути складений Абонентом за допомогою спеціальних функцій в особистому кабінеті.

5.4.4. Акт виконаних робіт вважається прийнятим Замовником, якщо протягом 5 днів після отримання послуг не було надіслано листа з вмотивованим поясненням того, чому саме Замовник не отримав послуги та/або чому саме вважає послуги не отриманими, та з поясненням в чому саме вина Виконавця.

5.4.5. В разі необхідності, Виконавець має право вимагати від Замовника підписаний акт виконаних робіт.

6. Конфіденційність та Збереження комерційної таємниці

6.1. Конфіденційність та Збереження комерційної таємниці регулюються політикою конфіденційності (окремий документ), акцептування якої є безумовно обов’язковою умовою прийняття даної Оферти. Політика конфіденційності може вважатися додатком до цієї Оферти.

7. Форс – мажорні обставини

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо вони є наслідком непереборної сили (пожежі, повені, землетрусу, стихійного лиха, воєнних дій і інших обставин непереборної сили), і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору, то виконання продовжується відповідно на строк, протягом якого діяли ці обставини.

7.2. Якщо форс-мажорні обставини будуть продовжуватися більше трьох місяців, то кожна зі Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за Договором, і в цьому випадку Договір вважається припиненим у випадку досягнення Сторонами згоди про правові наслідки по всіх умовах даного Договору.

7.3. Сторона, яка не може виконати зобов’язання за Договором, повинна письмово не пізніше п’яти днів повідомити іншу Сторону про настання форс – мажору, припинення виконання своїх зобов’язань із проектом врегулювання взаємних зобов’язань.

7.4. Наявність форс – мажорних обставин має бути підтверджена необхідними документами Торгово–промислової палати або іншого уповноваженого органу України.

7.5. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права на них посилатися.

8. Розрахунки за надані послуги

8.1. Надання Послуг за Офертою є платними.

8.2. Форма розрахунків за Договором – безготівкова.

8.3. Система розрахунків, що застосовується ФОП Пелихом В.В. в розрізі Оферти здійснюється через платіжні системи в особистому кабінеті. У разі підписання договору або умов визначених п. 4.4.4. оплата може бути здійснення на банківський рахунок, що вказаний у рахунку-фактурі.

8.4. При використанні системи розрахунків з надсиланням рахунка Замовнику, інформація про належну суму платежу за отримані Послуги ФОП Пелиху В.В. надається не менше ніж один раз на місяць. За контент-послуги, що надаються Замовнику, інформація зазначається в окремому рядку рахунка за телекомунікаційні послуги.

8.5. Порядок оплати наданих Послуг йде за попередньою оплатою шляхом внесення на рахунок коштів через особистий кабінет та/або в кредит на умовах, які передбачені Виконавцем якщо інше не передбачене договором що передбачений п.4 Оферти.

8.6. Система оплати наданих послуг телефонного зв’язку, яка застосовується ФОП Пелихом В.В. (абонентна система без почасового обліку телефонних розмов; абонентна система з почасовим обліком розмов, із зазначенням обраної кількості не тарифікованих секунд загальної тривалості місцевих розмов). Застереження: система оплати наданих послуг місцевого та/або мобільного телефонного зв’язку (абонентна система без почасового обліку телефонних розмов; абонентна система з почасовим обліком розмов), яка застосовується ФОП Пелихом В.В., визначається ним відповідно до послуг, що надаються з умов телекомунікаційних операторів зв’язку згідно з їх тарифами з урахуванням податкового навантаження на Виконавця.

8.7. ФОП Пелих В.В. не несе відповідальності за зміни тарифних планів телекомунікаційних операторів зв’язку, послугами яких користується Замовник через Виконавця.

8.8. Розрахунковий період становить один календарний місяць.

8.9. Юридичні особи, які фінансуються з державного (місцевого) бюджету, повинні надати довідку фінансового органу про підтвердження їх повного фінансування за рахунок бюджетних коштів з метою застосування тарифів, які встановлюються для бюджетних підприємств, установ та організацій.

8.10. Розрахунок за отримані Послуги оплачується Абонентом проводиться за двома типами:

 • абонентська передоплата за пакетні послуги, обрані Абонентом в особистому кабінеті;

 • оплата за використану послугу по факту використання шляхом списання коштів з абонентського рахунку. Даний спосіб оплати можливий, лише, для юридичних осіб, що фінансуються з бюджету України та місцевих бюджетів.

8.11. Абонент має право використовувати послуги без оплати по факту за пакетні послуги протягом 5ти календарних днів натиснувши кнопку в особистому кабінеті «Кредит довіри».

8.12. Тарифікація розмов здійснюється згідно тарифів операторів телекомунікаційного зв’язку (додаток http://nextel.com.ua/price.pdf).

8.13. За надані в кредит послуги міжміського та міжнародного телефонного зв’язку, нараховується додаткова плата в розмірі двох відсотків суми включно, нарахованої за розрахунковий період. У разі внесення Абонентом протягом розрахункового періоду авансового платежу, додаткова плата нараховується на суму, що перевищує аванс.

8.14. При здійсненні оплати Послуг Абонент вказує призначення платежу через платіжні системи в особистому кабінеті.

8.15. Отримана від Абонента сума платежу зараховується ФОП Пелихом В.В. у такій послідовності:

 • пеня;

 • борги попередніх періодів;

 • поточні нарахування абонентної плати за користування телефоном та за місцеві розмови, плати за надання додаткових послуг цифрових АТС;

 • поточне нарахування абонентської плати за користування слотом в GSM шлюзі;

 • поточні нарахування за міжміські, міжнародні телефонні розмови;

 • інші послуги, отримані Замовником;

 • аванс на наступний період (зараховується у такій самій послідовності).

8.16. Облік обсягу надання Послуг та їх тарифікація здійснюються технічними засобами ФОП Пелих В.В. (білінгова система).

8.17. ФОП Пелих В.В. здійснює стягнення коштів за послуги, які надаються Замовнику/Абоненту, в межах тарифних пакетів обрані Замовником та за межами тарифних пакетів, якщо такі були надані Замовнику/Абоненту.

8.18. Оплата Послуг провадиться в національній валюті (гривні).

8.19. За час, протягом якого Послуги не надавалися з вини Абонента, абонентська плата справляється в повному розмірі.

8.20. Після погашення Абонентом заборгованості перед ФОП Пелих В.В. протягом однієї години (у разі відсутності можливості в строк, що не перевищує двох робочих днів після погашення заборгованості) відновлює надання Послуг.Для прискорення відновлення надання Послуг, Абонент може особисто повідомити службі розрахунків про проведену оплату, зазначивши місце, дату, суму сплачених коштів і номер розрахункового документа.

9. Заходи проти застосування послуг nextel.com.ua у шахрайських схемах (СЗШ)

9.1. Процедури контролю повноти даних.

9.1.1. Процедури контролю повноти даних розроблені для того, щоб переконатися в тому, що всі первинні документи відображені в обліку або виявити документи, які в ньому не відображені. Можуть бути два варіанти реалізації цієї процедури:

 • у системі комп'ютерної обробки даних;

 • у системі паперової обробки даних.

9.1.2. Процедури контролю повноти даних розроблені задля впевненості у тому, що всі первинні документи з господарських операцій прийняті для комп'ютерної обробки або для виявлення документів, які не пройшли обробки. Початкова реєстрація первинних документів з господарських операцій часто передбачає ручне введення даних до комп'ютера.

У системі паперової обробки даних процедури контролю розробляються для впевненості в тому, що всі первинні документи з усіх господарських операцій внесені у контрольний документ і зареєстровані або що документи загублено чи їх неправильно зареєстровано.

Незалежно від засобів обробки інформації можна навести операції щодо виявлення помилок, фальсифікації пов'язаних із процедурою контролю повноти даних:

 • нумерація усіх господарських операцій і їх облік після нумерації. Нумерація документів — це бухгалтерська процедура; операція перевірки полягає в тому, щоб дані за всіма пронумерованими документами були відображені повністю;

 • перевірка обробки всіх даних методом "перевірочних сум". У базі Абонентів Ресурсу така операція може бути проведена шляхом групування документів-джерел і перевірки кількості документів у кожній групі. У системі паперової обробки така операція відбувається шляхом сумування критичних документів, що належать кожній групі перед початком і після обробки даних за операціями. Вважається, що обробка даних проведена правильно, якщо обидві суми однакові. Якщо ж суми неоднакові, треба відшукати помилки, які стали причиною розбіжностей;

 • узгодження даних з різних джерел. Прикладом може бути узгодження за даними кількості отриманих довіреностей і проведених операцій з реалізації товарів;

 • визначення достовірності, що інформація з усіх господарських операцій була внесена в документи;

 • порівняння вхідних даних з показниками, вказаними в інших документах.

9.1.3. Процедури контролю точності.

Процедури контролю точності необхідні для виявлення помилок, пов'язаних з тим, що дані з кожної господарської операції можуть бути внесені не в повному обсязі, не на відповідний рахунок, несвоєчасно. Перевірка точності внесення даних проводиться для впевненості у тому, що дані точно зареєстровані і введені в базу Абонентів Ресурсу, або щоб виявити дані, які були не внесені в базу Абонентів Ресурсу.

У разі перевірок на точність, велике значення мають операції контролю, спрямовані на одержання достовірних даних про те, що господарські операції зафіксовані своєчасно.

Деякі методи, що використовуються для процедури забезпечення повноти даних, також можуть застосовуватись для процедури контролю точності.

9.1.4. Процедури контролю за дотриманням законності господарських операцій Абонента з третіми особами.

Процедура контролю за дотриманням законності господарських операцій дає можливість встановити той факт (або встановити його відсутність), що зареєстровані дані з господарських операцій дійсно відображають реальні економічні дії. Таких процедур контролю може бути кілька одночасно використаних, щодо одного Замовника/Абонента.

Процедури контролю, що спрямовані на виявлення фіктивних операцій, повинні включати розподіл повноважень за обробки даних.

Акцептувавши цю Оферту, Замовник надає право Виконавцю, у разі настання п.9.2.1 та 9.2.2, прослухувати телефонні розмови Замовника/Абонента для виявлення/спростування факту шахрайства з третіми особами.

9.2. Система запобігання шахрайству при отримання скарг.

9.2.1. Виконавець після отримання скарги самостійно приймає рішення про застосування системи СЗШ щодо Абоненту.

9.2.2. Скарги, отримані не від Абонентів Ресурсу можуть не розглядатися взагалі, окрім випадків передбачених законом.

10. Вирішення спорів

У разі отримання послуг, які Замовник вважає неякісними, клієнт зобов‘язаний протягом трьох календарних днів сповістити про це Виконавця послуг шляхом надсилання електронного листа за електронною адресою office@nextel.com.ua або залишення заявки на сайті https://my.nextel.com.ua/new/index.html#support. Така заявка складається з додержанням наступних правил:

 • Замовник зобов'язаний вказати, які саме послуги були надано не якісно;

 • що вважає не якісно наданими послугами;

 • який пункт цієї Оферти на думку отримувача послуг був порушений Надавачом послуг;

 • які саме виправлення вважає за потрібне внести;

 • надати докази того, що ця несправність сталася не з вини самого отримувача послуг або третіх осіб, або надати обґрунтоване роз’яснення чому саме отримувач послуг вважає що ця несправність є з вини Виконавця, а не з вини отримувача послуг або третіх осіб.

Виконавець послуг розглядає дану заявку протягом 30 днів та надає відповідь про розгляд заявки та винесення рішення.

11. Реквізити Виконавця

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ПЕЛИХ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Юридична адреса: 03143, УКРАЇНА, м. КИЇВ, вул. Метрологічна , буд. 14, корп. Б, кв. 27

Банківські реквізити: р/р 26005052628559 ПАТ КБ "Приватбанк" МФО 300711

Ідентифікаційний код:  3270202574

Політика конфіденційності

У цьому документі викладені правила збору, зберігання і обробки персональних даних, організованої відповідно до Українського та Європейського законодавств. Справжня Політика конфіденційності є невід'ємною частиною Стандартних умов і правил сервісу nextel.com.ua і приймається з їх прийняттям. Приймаючи цю Політику конфіденційності, ви погоджуєтеся на обробку Ваших персональних даних, за правилами опису в ній. Якщо ви не згодні з будь-яким з положень цієї Політики конфіденційності або Стандартних умов і правил Nextel, ви не повинні використовувати сервіс https://my.nextel.com.ua, будь-які продукти або послуги, що надаються Nextel.

Політика конфіденційності регулюється чинним законодавством України та Європейського Союзу про захист персональних даних, зокрема Регламентом (ЄС) 2016/679 про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних «GDPR» і скасування директиви 95/46 / EC, Закону України «Про захист персональних даних», Конвенції № 108 «Про захист Особи щодо автоматичної обробки персональних даних» та Указу № 1 Комісії із захисту персональних даних від 07.02.2007 р. «Про мінімальний рівень технічних і організаційних заходів і допустимого типу захисту персональних даних». Персональні дані відвідувачів використовуються для полегшення користування сайтом відвідувачів, обліку їх інтересів, а також для аналізу поведінки користувачів, в тому числі і в роботі з контрагентами в сфері реклами. Персональні дані використовуються відповідно до Законів України «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про рекламу», «Про телекомунікації», «Про підприємництво», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», НД ТЗІ 2.5-010-03 «Вимоги до захисту інформації WEB-сторінки від несанкціонованого доступу».

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ

Персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Nextel.com.ua - адміністрація nextel.com.ua - власник сервісу (сайту) nextel.com.ua, що надає послуги через сервіс nextel.com.ua.

Замовник (Абонент, Користувач) – фізична та/або юридична особа, користувач сервісу, яка зареєструвалась та/або подала заявку на сервісі nextel.com.ua.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Суб'єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до чинного законодавства здійснюється обробка її персональних даних.

Згода суб'єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.

Акаунт – сукупність інформації про Замовника, що ним надана.

Файли «cookies» – це файли, які містять невелику кількість даних, котрі сервіс nextel.com.ua передає веб-браузеру Замовника,і вони зберігаються на жорсткому диску комп’ютера Замовника. Файли cookies використовуються для ідентифікації Замовника при наступних відвідуваннях сервісу, що спрощує у свою чергу інтерфейс та навігацію по сайту. В інших випадках сервіс зберігає cookie анонімну службову інформацію, що жодним чином не відноситься до особистості Замовника. Замовник може у будь-який момент заборонити використання cookie в своєму веб-браузері, але це може призвести до некоректної роботи певних сервісів nextel.com.ua.

ПРИНЦИПИ

Принципи захисту даних застосовуються до будь-якої інформації про фізичну особу, яку ідентифіковано чи можна ідентифікувати. Персональні дані із використанням псевдоніму, що можна приписати фізичній особі після використання додаткової інформації, необхідно розглядати як інформацію про фізичну особу, яку можна ідентифікувати. Щоб встановити можливість ідентифікації фізичної особи, необхідно взяти до уваги всі способи, що будуть використані з високою імовірністю, такі як відокремлення для ідентифікації фізичної особи прямо чи опосередковано. Для встановлення достатньої ймовірності використання способів для ідентифікації фізичної особи, необхідно взяти до уваги всі об’єктивні фактори, такі як витрати та період часу, необхідні для ідентифікації, з огляду на технології, наявні станом на момент опрацювання, і технологічні розробки. Принципи захисту даних, відповідно, не можуть бути застосовані до анонімної інформації, зокрема інформації, що не стосується фізичної особи, яку ідентифіковано чи можна ідентифікувати, або персональних даних, що стали анонімними у такий спосіб, що суб’єкта даних неможливо чи більше неможливо ідентифікувати. Таким чином цей документ не стосується опрацювання такої анонімної інформації, у тому числі, для статистичних або дослідницьких цілей.

Адміністрація Сайту передбачає що особа яка погоджується на обробку даних має право давати таку згоду ( є дієздатною, повнолітньою тощо)

Фізичні особи можуть бути пов’язані з онлайн-ідентифікаторами за допомогою їхніх пристроїв, додатків, інструментів чи протоколів, зокрема адреса, ідентифікаторів «соокіеs» (реп’яшків) або інших ідентифікаторів, таких як мітки радіочастотної ідентифікації. Це може залишити підказки, які, особливо в поєднанні з унікальними ідентифікаторами та іншою інформацією, отриманою з серверів, можна використати для створення профілів фізичних осіб та їхньої ідентифікації.

Згоду на оброблення даних Абонент надає шляхом чіткого ствердження, що становить вільно надане, конкретне, проінформоване та однозначне свідчення погодження Абонента на опрацювання його або її персональних даних, зокрема, у формі письмової заяви, в тому числі електронними засобами (під час створення аккаунту заповнення клітинки позначкою, обрання технічних налаштувань для послуг або іншу заяву чи поведінку, що чітко вказують на погодження суб’єктом даних із запропонованим опрацюванням персональних даних). Мовчання, автоматичне заповнення клітинок позначками або бездіяльність, відповідно, не становлять надання згоди. Згода повинна поширюватися на всі види опрацювання даних, що здійснюють для однакової цілі або цілей. У разі, якщо опрацювання передбачає досягнення множинних цілей, згода потрібна для кожної з них. Якщо згоду суб’єкта даних необхідно надати після електронного запиту, у такому разі запит повинен бути чітким, точним та не мати надмірно негативних наслідків для використання послуги, для якої його надають.

Для того, щоб опрацювання було законним, персональні дані опрацьовуються на підставі згоди відповідного суб’єкта даних або на іншій законній підставі, встановленій законом, або іншому нормативно-правовому акті.

Часто на момент збирання даних неможливо повністю визначити мету опрацювання персональних даних тому Виконавець має право на отримання від абоненту додаткової інформації для укладення юридично коректних договорів та угод.

Cайт nextel.com.ua збирає та зберігає тільки ті персональні дані, які необхідні для виконання своїх зобов'язань перед Користувачем. Відповідно до п.44 Регламенту (ЄС) 2016/679 «Про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних «GDPR» і скасування директиви 95/46 / ЄC» Опрацювання необхідно вважати законним у разі його необхідності для укладення договору або наміру щодо укладення договору. У зв’язку з цим адміністрація сайту має право отримати у клієнта усі данні що є необхідні персональні данні для укладення договору про надання послуг відповідно до чинного законодавства України. Даний пункт застосовуються з урахуванням усіх пунктів цього документа та на підставі законних підстав що регулюються чинним законодавством.

Не вважається порушенням зобов'язань розголошення інформації відповідно до обґрунтованих і застосовними вимогами закону. Користувач погоджується на передачу Сайту своїх даних з метою виконання укладених договорів та прийнятих Сайтом відповідно до них зобов'язань з надання послуг Користувачеві, а також в рекламних цілях. Згода Користувача виражається в зазначенні ним інформації у відповідних графах при оформленні замовлення. nextel.com.ua не несе відповідальності за відомості, які були надані Користувачем на Сайті в загальнодоступній формі. Даний пункт може застосовуватись лише у разі відповідності такої передачі даних до чинного законодавства що є основую для цієї політики конфіденційності.

Адміністрація сайту nextel.com.ua має право передавати персональні дані на вимогу державних органів ( поліції, суду, прокуратури тощо) якщо такі дані витребувані у відповідному до закону порядку. Також персональні данні можуть бути передані третім особам у разі необхідності для укладення інших договорів але з попередньою згодою Користувача.

Користувач має право доступу до персональних даних, які збирають щодо нього, та має право їх змінювати і реалізовувати таке право вільно та через проміжки часу визначені нормативно-правовими актами що наведенні вище для того, щоб бути обізнаним про законність опрацювання та перевірити її.

Користувач має право на стирання своїх персональних даних за письмовою заявою, яке здійснюється без будь-якої безпідставної затримки, також персональні повинні бути стерті без будь-якої необґрунтованої затримки у разі виникнення підстав згідно з статтею 17 Регламентом (ЄС) 2016/679 про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних «GDPR» і скасування директиви 95/46 / EC, Закону України «Про захист персональних даних». Таке право не може суперечити чинному законодавству України (цивільному, господарському, податковому тощо).

ЗБІР ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Для реєстрації Користувачу сайту nextel.com.ua запропоновано ввести персональні дані, адресу електронної пошти, номер телефону тощо для реєстрації.

При реєстрації на сайті nextel.com.ua відвідувач надає явну згоду адміністрації сайту на обробку своїх персональних і реєстраційних даних. Якщо Користувач приймає рішення надати свої персональні дані, він тим самим, дає згоду на передачу та зберігання цих даних.

Nextel.com.ua залишає за собою право збирати дані про відвідування сайту або з'єднання, які проходять через сайт. Дані відомості можуть містити інформацію про різноманітний контент, тривалість роботи користувача в мережі Інтернет.

Nextel.com.ua залишає за собою право зберігати персональні дані протягом розумного та відповідного до закону часу.

При роботі сайту nextel.com.ua використовуються файли cookie. З їх допомогою можлива ідентифікація браузера відвідувача. У цих файлах можливе збереження налаштувань користувачів та інших відомостей. Відвідувач може самостійно налаштувати браузер та його додатки таким чином, щоб відхиляти всі файли cookie або сповіщати про їх відправку. Файли cookies використовуються, щоб зробити сайт Nextel.сom.ua безпечним, захищеним і зручним. Файли cookie забезпечують підтримку функцій безпеки і їх запуск, а також дозволяють відстежувати порушення політики конфіденційності та умов відвідувачами. Файли cookies допомагають оцінити кількість і частоту запитів, а також виявляти і блокувати тих відвідувачів або пристрої, які намагаються виконати пакетні завантаження інформації з веб-сайту.

За допомогою таких систем як Google Analytics та/або інших аналітичних систем nextel.com.ua збирає статистику про відвідування сайту, таку як інформація про відвідувані сторінки, кількість переглядів сторінок, інформацію, яка була завантажена, країни походження відвідувачів, а також інформацію про спосіб заходу на сайт агентства і т.д. Жодне з цих дій не пов'язане з відвідувачем особисто і вимірюється тільки в сукупності.

Nextel.com.ua вживає відповідні заходи безпеки по збору, зберіганню і обробці зібраних даних для захисту їх від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття чи знищення Вашої особистої інформації.

Nextel.com.ua не продає, не обмінює і не здає в оренду особисту інформацію користувачів але може надавати її за попередньою згодою Користувача з метою виконання укладених договорів та прийнятих Сайтом відповідно до них зобов'язань з надання послуг Користувачеві, а також в рекламних цілях третім особам. Nextel.com.ua може надавати загальні агреговані демографічні дані, не пов'язані з особистою інформацією, нашим партнерами і рекламодавцям для цілей, описаних вище. Nextel.com.ua може використовувати сторонніх постачальників послуг, для допомоги в управлінні бізнесом і сайтом або керувати діяльністю від імені агентства, наприклад для проведення розсилки, статистичних досліджень. Nextel.com.ua може ділитися цією інформацією з такими третіми особами для обмежених цілей.

КОРОТКЕ РЕЗЮМЕ

Персональні дані можуть бути використані в наступних цілях:

 1. надання Послуг Користувачеві;
 2. ідентифікація Користувача;
 3. взаємодія з Користувачем;
 4. надіслання Користувачеві рекламних матеріалів за його згодою, інформації та запитів;
 5. проведення статистичних та інших досліджень;
 6. обробка платежів Користувача;
 7. моніторинг операцій Користувача з метою запобігання шахрайства, та/або протиправних дій.

Nextel.com.ua може збирати особисту інформацію, яка добровільно надається вами при:

 1. замовленні послуг;
 2. участі в лотереї або конкурсі;
 3. заповненні наших анкет і опитувальників;
 4. реєстрації абонента на нашому сайті;
 5. спілкуванні з нами за допомогою звичайної або електронної пошти або по телефону за попередженням що розмова може записуватись.

Сайт nextel.com.ua в тому числі може збирати, обробляти і зберігати такі дані в разі необхідності та відповідності таких дій до чинного законодавства :

 1. ваше прізвище, ім'я, по батькові;
 2. поштову та електронну адресу;
 3. номер телефону;
 4. хронологію надання послуг;
 5. розмови в чаті, ваші скарги відносно нашого обслуговування;
 6. ваші звернення будь-яким іншим способом до нас;
 7. запис розмов з нашими операторами;
 8. список послуг, які були запропоновані нами вам під час рекламних кампаній.

Подібна інформація збирається і використовується за вашою згодою, відповідно до чинного законодавства України, в рамках діяльності сервісу nextel.com.ua Інформація не передається і не розголошується третім особам і її використання обмежується цілями, заради яких інформація була зібрана згідно з положеннями цієї Політики конфіденційності. В разі не відповідності частини даної політики діючому законодавству використовуються норми діючого законодавства.

РЕГЛАМЕНТ

В рамках технічної підтримки вирішуються питання, визначені цим Регламентом, згідно встановленим рівням обслуговування (SLA- Service Level Agreement)

Надання послуг підтримки з боку Виконавця, гарантує якісне, своєчасне вирішення всіх питань, пов'язаних з експлуатацією продуктів і рішень. А також дозволяє користувачеві планувати витрати на супровід системи. Технічна підтримка здійснюється тільки для оновлених продуктів. Та відповідно до чинного законодавства про послуги та Оферти.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Даний регламент визначає умови надання послуг сервісу телефонного зв'язку по IP-мережі, послуг IP-телефонії (далі - послуги, послуги телефонії).
  2. Послуги телефонії по IP-мережі (або IP-телефонії) засновані на технології пакетної передачі голосової інформації та надається через телефонну мережу загального користування, безпосередньо через IP-мережу Nextel і з використанням мереж зв'язку третіх осіб. Nextel не несе відповідальності за втрати і затримки пакетів, перерви зв'язку, що виникають на мережах третіх осіб і впливають на якість послуги.
  3. У разі користування послугою через IP-мережу Абонент самостійно забезпечує можливість пропуску IP-трафіку через мережу третіх осіб до обладнання Nextel з необхідними технічними параметрами: затримка передачі пакетів - не більше 40 мс, нерівномірність зміни затримки (джиттер) - не більше 10 мс. , втрати пакетів - не більше 0,5%. Також Абонент самостійно несе витрати по забезпеченню доступу до IP-мережі третіх осіб і по пропуску IP-трафіку до обладнання Nextel.

   Для довідки: хвилина розмови генерує близько 200 кбайт IP-трафіку в обидві сторони; необхідна смуга пропускання - не менше 20 кбіт / с.

  4. Абонент самостійно забезпечує працездатність обладнання доступу до послуги, а також відповідність конфігурації устаткування вимогам Nextel, в разі якщо обладнання належить Абоненту або третім особам. Nextel надає всю необхідну інформацію з налаштування обладнання та дає рекомендації (див. "Популярні питання" на сайті https://my.nextel.com.ua/support ), але не несе відповідальності за функціонування обладнання Абонента або третіх осіб.
  5. Телефонний апарат Абонента повинен мати можливість перемикання в тоновий режим.
  6. Nextel має право змінювати в односторонньому порядку цей Регламент, повідомивши про це Абонента не менше ніж за 10 календарних днів до дати його зміни шляхом розміщення інформації на офіційному сайті https://my.nextel.com.ua/support
  7. У рамках технічної підтримки не вирішуються питання супроводу конкретних проектів, створених для кінцевого користувача сторонніми компаніями, якщо тільки ці питання не стосуються помилок і проблем в роботі програмного забезпечення, що розробляється Nextel.
  8. Перед подачею звернення до служби технічної підтримки є можливість вивчити доступну інформацію з цього питання в документації, посібниках, і популярних питаннях на сайті https://my.nextel.com.ua/support Якщо проблема аналогічна ситуації, описаної в документації, але вимагає додаткового пояснення, слід вказати посилання на вихідний документ.
 2. РІВНІ ОБСЛУГОВУВАННЯ (SLA)

  1. Всі звернення класифікуються на різні рівні обслуговування (SLA – Service Level Agreement). Рівні обслуговування відрізняються часом реакції на звернення (і іншими параметрами) і залежать від категорії проблеми. Проблеми рішаються у відповідності з цим регламенту і оферти.
  2. Режим роботи служби технічної підтримки За робочим дням з 9 до 18 годин. Звернення до служби технічної підтримки обробляються в порядку їх надходження. Поза чергою можуть оброблятися поводження з високим рівнем критичності, що вимагають екстреного втручання або консультації фахівців технічної підтримки. До таких звернень можуть бути віднесені питання відновлення працездатності критично важливих проектів, або окремих сервісів даних проектів. Час рішення про звернення може залежати від критичності звернення, складності вирішуваної проблеми і необхідності передачі питання до відділу розробки.
  3. Питання, які не можуть бути вирішені з використанням існуючого функціоналу продукту, передаються для вирішення до відділу розробки Nextel, з подальшим випуском оновлення програмного продукту. Терміни випуску поновлення визначаються в процесі діагностики проблеми і відповідно до загального плану розробки програмного продукту.
  4. Служба технічної підтримки не може гарантувати точний час вирішення проблеми, тому що на час вирішення проблеми можуть впливати різні чинники, наприклад, своєчасність і повнота відповіді клієнта, необхідність підготовки і випуску оновлення програмного продукту і т.п. Час реакції визначається загальною завантаженням технічної підтримки і може бути менше заявлених в регламенті термінів. У деяких випадках вирішення питань може проводитися практично відразу ж по отриманню питань або додаткової інформації від клієнтів або користувачів системи.
  5. Служба технічної підтримки надає такі рівні обслуговування (SLA):

   1. Екстрена підтримка:

    • Вирішуються питання екстреного характеру: якщо в результаті роботи (але не з вини самого партнера) стає повністю неможливою робота системи автоматизації на базі продуктів Nextel.
    • Виявлена критична помилка в роботі продукту (і підтверджена співробітниками технічної підтримки)
    • Виявляється консультація по відновленню нормальної роботи системи. Максимальний час реакції на звернення - 12 робочих годин.
   2. Стандартна підтримка:

    • Розглядаються питання роботи продуктів, в разі якщо функція (або метод) не описані в документації, яку поведінку функції (або методу) відрізняється від документованого;
    • загальні питання установки і настройки продукту.

    Максимальний час реакції на звернення - 48 робочих годин.

 3. ПИТАННЯ ОНОВЛЕНЬ І ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

  1. Регламентні роботи по оновленню послуги Nextel проводяться щоп'ятниці ввечері. У разі екстреної необхідності проведення робіт абоненти попереджаються за 6-24 години
  2. Список робіт, які виконуються періодично:

   • Перегляд логів систем, мережевого обладнання, системи резервного копіювання.
   • Оновлення операційних систем і програмного забезпечення.
   • Аналіз спожитих ресурсів (дисковий простір, пам'ять і ЦПУ)
   • Тестове розгортання резервних копій.
   • Перегляд стану апаратного забезпечення (в тому числі безпосередньо візуальний).
   • Зміна паролів службових облікових записів.
   • Відключення застарілих облікових записів користувачів, комп'ютерів і служб.
   • Оновлення сертифікатів та списків відкликаних сертифікатів.
   • Тестування відмово стійкості і перевірка безпеки.
   • Занесення інформації в журнал виконаних робіт.
  3. Мінімальні вимоги для роботи Nextel

   • В основних популярних браузерах: Google Chrome Версія 35.0.1916.153 і вище Firefox 32.0 і вище Safari 6.0.5 і вище. Opera 24.0 і вище. IE 9-11 і вище. Opera 12.17 і вище. Яндекс браузер 14.7.1916.15705 і вище.
   • Для мобільних додатків версії браузерів - останні версії на момент розробки: Google Chrome 35.0.1916.153 і вище. Android Browser 19.1 і вище. Mobile Safari 6.0.5 і вище. Firefox 32 і вище. Opera Mini 7.6.0 і вище.
 4. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ NEXTEL

  1. Сервіс та Сайт, як і будь-яке програмне забезпечення, не є вільним від помилок. Сайт, Сервіс, весь функціонал, включаючи скрипти, додатки, контент та іншу інформацію, розміщену на сайті, поставляються на умовах «ЯК Є», з усіма недоліками, які проявилися одразу або не відразу.
  2. Nextel не гарантирует и не обещает каких-либо результатов от использования на Сайте клиента Сервиса. Принимая настоящий Регламент пользователь сервиса соглашается с тем, что Nextel не несет никакой ответственности за функционирование и работоспособность Сервиса.
  3. Nextel не гарантує і не обіцяє жодних результатів від використання на Сайті клієнта Сервісу. Беручи цей Регламент користувач сервісу погоджується з тим, що Nextel не несе ніякої відповідальності за функціонування і працездатність Сервісу.
  4. Nextel не несе відповідальності за тимчасові збої і перерви в роботі Сервісу на Сайті клієнта і викликані такими збоями втрати інформації. Nextel також не несе ніякої відповідальності за збиток, заподіяний користувачам на Сайті клієнта, який був результатом використання на Сайті клієнта даного Сервісу.
  5. Nextel в праві використовувати і розпоряджатися інформацією користувача для складання статистичної звітності, використовувати її в рекламних і маркетингових цілях, а також має право направляти користувачеві інформацію про свою діяльність і будь-яким способом її рекламувати.
  6. Правовласник Сервісу Nextel не несе ніякої відповідальності за функціонування Сервісу, за будь-які наслідки його використання користувачами Сайту і / або наслідки повідомлення або отримання будь-якої інформації з використанням Сервісу.
 5. ПИТАННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ

  Конфіденційність регулюється політикою конфіденційності і прийняття якої являється обов'язковою для отримання послуг а так же регулюється офертою і чинним законодавством України

Подтвердим контакт

В целях безопасности Вашего аккаунта подтвердите, пожалуйста, Ваш номер телефона. Скорее всего, Вы теперь являетесь владельцем или администратором, по меньшей мере, одного проекта, так что это действие обязательно.